Reduced price! DWA CIAŁA <br>Wokół fenomenologii Husserla <br>[Chair et corps: Sur la phénoménologie de Husserli]

Author:
Didier FRANCK
przekład: Jacek Migasiński
Anastazja Dwulit

ISBN: 978-83-7383-835-2

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2017

Number of pages: 219

Format: A-5

DWA CIAŁA
Wokół fenomenologii Husserla
[Chair et corps: Sur la phénoménologie de Husserli]

Książka Didiera Francka to dogłębna analiza najbardziej kłopotliwych elementów programu fenomenologii Husserla. Autor narzędziem swoich badań czyni Husserlowskie odróżnienie ”ciała żywego„ (Leib - fr. chair) od ”ciała bryły” (Kὄrper - fr. corps). Ukazuje, jak postulowana w punkcie wyjścia fenomenologii transcendentalna egologia przeniknięta jest intersubiektywnością, a różnica pomiędzy ciałem żywym i ciałem bryłą odsyła do głębszej różnicy, jaką jest różnica płci. Te i inne wyniki przeprowadzonych analiz umożliwiają fenomenologii rozliczenie się ze swoim idealistyczno-transcendentalnym dziedzictwem, ale też stawiają przed nią pytanie o możliwość przekroczenia własnych granic.

Didier Franck (ur. 1947), wybitny fenomenolog francuski, profesor école normale supérieure oraz Université Paris-Nanterre, honorowy członek Institut Universitaire de France, autor książek poświęconych twórczości Nietzschego, Husserla, Heideggera, Levinasa, tłumacz na francuski tekstów Husserla, Heideggera, Finka.

Download:

25,20 zł

-10%

28,00 zł

30 other products in the same category: