Reduced price! STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ WIEJSKIEJ POLSKI <br>Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania

Author:
Maria HALAMSKA
Sylwia MICHALSKA
Ruta ŚPIEWAK

ISBN: 978-83-7383-860-4

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2017

Number of pages: 180

Format: B-5

ISSN: serii 2543-5817

STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ WIEJSKIEJ POLSKI
Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania

seria Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Wiejska Polska to znacząca, bo sięgająca dwóch piątych, część społeczeństwa. (…) Zasadne są więc pytania, kim są, jakie zawody wykonują mieszkańcy obszarów wiejskich, czym charakteryzuje się ich społeczne położenie w stosunku do reszty społeczeństwa, w tym jego miejskiej części. By zgłębić problem, trzeba postawić następne pytania - o to (…), jakie czynniki wpływają na społeczne zróżnicowanie wiejskiej Polski oraz jak ta wiejska Polska widzi siebie na tle kraju, jak postrzega zróżnicowanie wewnętrzne. To percepcja zmian i ocena własnej sytuacji kształtuje ludzkie postawy i wpływa na podejmowane decyzje. Taki ciąg pytań stanowi szkielet projektu badawczego, zatytułowanego ”Struktura społeczna wsi i jej świadomościowe korelaty„, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Niniejszy tom jest pierwszą z projektowanych trzech publikacji, które mają powstać w efekcie jego realizacji.
fragment Wstępu

Książka nie zawiera studiów stanowiących prostą diagnozę sytuacji społecznej wsi (...); jest próbą wieloaspektowego i pogłębionego ujęcia problemu. Jego opis znacząco poprawia nasze możliwości wglądu socjologicznego w ten aspekt struktury społecznej (...). Ta ciekawa propozycja wydawnicza składa się z trzech względnie autonomicznych, ale jednak komplementarnych i doskonale uzupełniających się opracowań. Badania dla potrzeb projektu są przygotowane w oparciu o starannie przemyślaną metodologię, której szczegółową charakterystykę znajdziemy w książce.
z recenzji prof. Ryszarda Cichockiego

Download:

23,82 zł

-10%

26,47 zł

30 other products in the same category: