Reduced price! Wynagrodzenie za pracę w świetle zasad sprawiedliwości i równości

Author:
Helena Szewczyk

ISBN: 978-83-67450-69-0

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2024

Number of pages: 312

Binding: twarda

Format: B5

Wynagrodzenie za pracę w świetle zasad sprawiedliwości i równości

Zasada równego traktowania oraz zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu stanowią szczególny aspekt ogólniejszej zasady równości, uważanej za jedno z fundamentalnych praw człowieka. Z nieuzasadnionym różnicowaniem wynagrodzeń, będącym wyrazem zaprzeczenia tych zasad, można spotkać się na wszystkich etapach zatrudnienia, tj. na etapie jego powstania, realizacji oraz ustania. […] Na polskim rynku wydawniczym pojawiły się już prace traktujące o zasadach sprawiedliwości i równości w wynagradzaniu. Brakuje natomiast aktualnej, kompleksowej publikacji, która ukazywałaby efekty transpozycji europejskiego prawa pracy do polskiego prawa pracy w dziedzinie równości płac. Niniejsza książka stara się wypełnić tę lukę. Ukazuje polskie prawo antydyskryminacyjne w zakresie równości w wynagradzaniu oraz postępujący proces jego europeizacji.

fragment Wstępu

 

Monografia ta ma  charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny. Jest tak dzięki połączeniu analizy regulacji międzynarodowych i krajowych, a także nieograniczaniu się do kwestii prawa materialnego oraz omówieniu zagadnień procesowych. Dzieło to ma wszelkie atuty, aby stać się ważnym, wręcz fundamentalnym opracowaniem zarówno dla specjalistów z zakresu prawa pracy, jak i dla badaczy z innych dziedzin zajmujących się kwestiami prawa do równego traktowania.

dr hab. Marcin Wujczyk

Helena Szewczyk – doktor habilitowana nauk prawnych, długoletni pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe są związane z polskim i europejskim prawem pracy oraz prawem urzędniczym. Jest autorką wielu publikacji naukowych (monografii, studiów, artykułów, glos), w których porusza przede wszystkim zagadnienia dotyczące indywidualnego prawa pracy, zatrudnienia w sektorze publicznym oraz zabezpieczenia społecznego. Czynnie wykonuje zawód radcy prawnego. Autorka książek Mobbing w stosunkach pracy. Zagadnie

Download:

60,20 zł

-14%

70,00 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 other products in the same category: