MOBBING W STOSUNKACH PRACY <br>Zagadnienia prawne

Author:
Helena SZEWCZYK

ISBN: 978-83-7383-524-5

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2012

Number of pages: 378

Format: B-5

MOBBING W STOSUNKACH PRACY
Zagadnienia prawne

Przepraszamy, nakład wyczerpany,
ale książka dostępna w formie elektronicznej, np. na:
http://www.ibuk.pl/fiszka/70933/mobbing-w-stosunkach-pracy.html
http://www.zinamon.pl/artykul/Helena-Szewczyk/Mobbing-w-stosunkach-pracy,CDD2462BEB

Monografia stanowi wszechstronną analizę problematyki prawnej ochrony przed mobbingiem w stosunkach pracy w społecznej gospodarce rynkowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zawiera omówienie podstaw prawnych ochrony przed mobbingiem ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących pojęcia mobbingu w świetle kodeksu pracy oraz zakresu odpowiedzialności pracodawcy na gruncie prawa pracy. Opisuje również zagadnienie mobbingu w aspekcie naruszenia dóbr osobistych pracowników, gwarancje prawne ochrony przed mobbingiem w prawie cywilnym i w prawie karnym oraz przeciwdziałanie mobbingowi za pomocą środków pozaprawnych.
W książce przedstawiono charakterystykę środków prawnych, za pomocą których realizowana jest ochrona prawna pracowników przed mobbingiem, a także praktyczne mechanizmy służące tej ochronie na drodze sądowej.
Helena Szewczyk - doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, ekonomistka, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stypendystka zagranicznych uniwersytetów. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Jest aktywnym wykładowcą, praktykiem oraz ekspertem.

Download:
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: