Reduced price! DEMOKRACJA <br>w okowach totarientalności <br>Współczesne ograniczenia implementacji zasad demokratycznych

Author:
Cezary J. OLBROMSKI

ISBN: 978-83-7383-509-2

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2011

Number of pages: 283

Format: A-5

DEMOKRACJA
w okowach totarientalności
Współczesne ograniczenia implementacji zasad demokratycznych

Książka dostępna także w formie elektronicznej, np. na:
http://www.ibuk.pl/fiszka/91284/demokracja-w-okowach-totarientalnosci.html

http://www.zinamon.pl/artykul/Cezary-Olbromski/Demokracja-w-okowach-totarientalnosci,DC32DA3EEB


Czy dzisiaj - gdy kolejne odsłony totalności mamy już za sobą - zwycięska demokracja nie jest zagrożona? Autor kreśli scenariusz przyszłości zdominowanej przez sprawne i zamknięte systemy zorientowane na ekspansję, dla których e-cywilizacja stanowi nowe środowisko naturalne. Proces ten wymusza redefinicję sfery polityczności, obywatelstwa, lojalności, wreszcie totalności, po to by demokracja nie była instrumentalnie zracjonalizowanym algorytmem skuteczności formalnej - to ona jest teraz dla samej siebie największym zagrożeniem.
Autor (…) zmusza czytelnika do zaakceptowania (…) niesłychanie skomplikowanego procesu - załamywania się starego porządku politycznego przy jednoczesnym powstawaniu całkowicie nowego, charakteryzującego się nie tylko nieustalonymi wektorami rozwoju, ale i kreacją nowych struktur o odmiennych od dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania.
z recenzji profesora Romana Bäckera

Książka powinna zostać zauważona i wywołać dyskusje, gdyż poruszone w niej problemy są ważne dla wielu dyscyplin, m.in. socjologii, filozofii, prawa, politologii, antropologii kulturowej, psychologii społecznej.
z recenzji profesora Jacka Sobczaka

Polityka tutaj samoogranicza siebie i swoją racjonalność radykalnie i bezpowrotnie, kiedy e-środowisko (…) wyznacza własne (…) i nienegocjowalne reguły implementacji zasad deliberatywnej demokracji.
z recenzji dr hab. Grażyny Woronieckiej, prof. UW

Cezary Józef Olbromski - filozof (por. hasła w Philosopher’s Index), politolog, historyk idei. Najważniejsze prace: Verstehende Soziologie Maxa Webera. Konteksty filozoficzne i inspiracje, Toruń 2003; Kategoria «teraz» we współczesnej fenomenologii czasu, Lublin 2005, współredaktor naukowy trzech książek, autor kilkudziesięciu artykułów krajowych i zagranicznych z filozofii (epistemologia, filozofia społeczna/polityki) oraz teorii polityki (podstawy demokracji, polityczność, społeczeństwo obywatelskie, legitymizacja). Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach (filozofia, politologia) oraz seminariach naukowych. Jako visiting scholar przebywał m. in. w Husserl-Archives Leuven: The International Centre for Phenomenology (Belgia). Rozwija teorię postmaterializmu sfery e-polityczności oraz domen grup tematycznej informacji, równolegle prowadzi badania podstawowe nad konstytucją świadomości czasu (późny Husserl) - lebendige Gegenwart, uczestniczy w działalności kilku polskich redakcji czasopism oraz polskich i zagranicznych towarzystw naukowych (m. in. IPSA; World Phenomenology Institute, USA).

Download:

31,50 zł

-10%

35,00 zł

30 other products in the same category: