2010 SZTUKA I FILOZOFIA, t. 36

Author:
półrocznik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2011

Number of pages: 176

Format: B-5

ISSN: 1230-0330

2010 SZTUKA I FILOZOFIA, t. 36

NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze [Contents]
Tradycja estetyczna a współczesność [Aesthetic Tradition and Contemporaneity]
Teresa Pękala:
Tradycja i innowacja w estetyce polskiej [Tradition and Innovation in Polish Aesthetics], s. 5-20;
Grzegorz Sztabiński: Oddefiniowanie artysty [De-definition of the Artist], s. 21-29;
Kazimierz Piotrowski: Estetyka jako asteiologia [The Aesthetics as the Asteiolog], s. 30-37;
Krzysztof Lipka: Przedmiot intencjonalny w ponowoczesnej pułapce [The Intentional Object in the Post-modern Trap], s. 38-46;
Adam Górniak: O ”świecie„ poezji [On the “World„ of Poetry], s. 47-60;
Agnieszka Gralińska-Toborek: O dystansie estetycznym i konsekwencjach jego braku [About Aesthetical Distance and Consequence of its Lacking], s. 61-70;
Wioletta Kazimierska-Jerzyk: Współczesna odmiana estetyzmu jako zasadnicza perspektywa badawcza kampu [Contemporary Variant of Aestheticism as the Primary Context of Camp], s. 71-80;
Paulina Sztabińska: Zmiany relacji między artystą, dziełem i odbiorcą w sztuce współczesnej [Changes in the Relation Between the Artist, the Work and the Recipient in Contemporary Art], s. 81-90.
Sztuka - architektura, technologia, objawienie [Art - architecture, technics, revelation]
Zuzanna Dziuban:
Pragnienie erotyczne. Anish Kapoor, wejście do stacji metra Universita w Neapolu [Erotic Desire. Anish Kapoor, the Entrance into the Universita Subway Station in Naples], s. 91-100;
Magdalena Borowska: Ku post-formalnej dynamice przestrzeni architektonicznej - dalej czy bliżej do natury? [Towards Post-formal Dynamics of Architectural Space: Closer or Further from Nature?], s. 101-113;
Patrícia Castello Branco: The Difficult Task of Art in the Technological Era: Gerhard Richter’s and Martin Heidegger’s transcendence without a transcendent, s. 114-128;
Alicja Sawicka: Objawienie w sztuce - objawienie sztuki [The Revelation in Art - the Revelation of Art], s. 129-154.
Recenzje [Reviews]
Krystyna Wilkoszewska:
Richard Shusterman, Body Consciousness, A Philosophy of Mindfulness and Somaesthetics, s. 155-160;
Greta Wierzbińska: Peter Kivy, Introduction to Philosophy of Music, s. 161-168;
Karol Hryniewicz: Estetyka i filozofia sztuki w świetle tradycji,przecięć i perspektyw [Aesthetics and Philosophy of Art in the Light of Traditions, Intersections, Perspectives], s. 169-174.

nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
 

30 other products in the same category: