OBLICZA PSYCHOPATII <br> Obraz kliniczny <br>i kategorie diagnostyczne

Author:
Jarosław GROTH

ISBN: 978-83-7383-490-3

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2011

Number of pages: 116

Format: B-5

OBLICZA PSYCHOPATII
Obraz kliniczny
i kategorie diagnostyczne

PRZEPRASZAMY NAKŁAD WYCZERPANY

Książka dostępna także w wersji elektronicznej:

http://www.ibuk.pl/fiszka/42224/oblicza-psychopatii.html
http://www.zinamon.pl/artykul/Jaroslaw-Groth/Oblicza-psychopatii,DA0777DDEB

Jakkolwiek sposobów definiowania psychopatii było wiele, to wszystkie one podobnie przedstawiają stopień społecznej szkodliwości właściwych dla tego zaburzenia cech osobowości i wzorców zachowań. Jednostki skłonne do przemocy, manipulacji i oszustwa, pozbawione sumienia i empatii, niezdolne do nawiązywania emocjonalnych związków z innymi, za to bezwzględnie zaspokajające własne potrzeby cudzym kosztem - nawet jeśli nie wchodzą w jawny konflikt z prawem i nie stają się kryminalistami - stanowią dla innych źródło zagrożenia, które trudno zbagatelizować. Szczególnie że skala rozpowszechnienia psychopatii jest tak wysoka, iż niemal każdy z nas w pewnym momencie staje się przedmiotem oddziaływań psychopaty. Badacze psychopatii nie mają wątpliwości, że postępowanie tych społecznych drapieżników prowadzi do wielopłaszczyznowych szkód. Żadne inne zaburzenie psychiczne nie powoduje większego osobistego i społecznego spustoszenia.
Przedstawienie czytelnikom publikacji ukazującej różne obszary współczesnych badań nad psychopatią jest cenną, a wręcz konieczną, inicjatywą naukową. Mimo złożoności poruszanych treści książka odpowiada potrzebom nie tylko specjalistów zajmujących się zagadnieniem psychopatii, lecz także osób nią zainteresowanych i poszukujących o niej informacji.
z recenzji prof. UG dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej

Jarosław Groth - adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor prac z zakresu psychopatologii i psychologii kryminalnej.

Download:
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: