Reduced price! WPŁYW POLITYKI LOKALNEJ <br> NA WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA <br>przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta

Author:
Grzegorz MASIK

ISBN: 978-83-7383-416-3

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 288

Format: B-5

WPŁYW POLITYKI LOKALNEJ
NA WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA
przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta

Książka dostępna także w formie elektronicznej, np. na:
http://www.ibuk.pl/fiszka/92288/wplyw-polityki-lokalnej-na-warunki-i-jakosc-zycia.html
http://www.zinamon.pl/artykul/Grzegorz-Masik/Wplyw-polityki-lokalnej-na-warunki-i-jakosc-zycia,67D32B28EB


Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokalną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzennej, dzięki czemu stanowi kompendium wiedzy na temat uwarunkowań prawno-organizacyjnych prowadzenia polityki lokalnej. Autor weryfikuje decyzje podejmowane w siedmiu gminach strefy podmiejskiej, wskazując sposoby badania polityki lokalnej oraz przedstawia nowe możliwości analiz w ramach geograficznych systemów informacyjnych (GIS).
Analityczno-empiryczna część pracy powstała przy wykorzystaniu ilościowych oraz jakościowych metod badawczych. Zebrane podczas badań materiały i ich wielowymiarowa analiza statystyczna oraz interpretacja jakościowa pozwoliły na identyfikację określonych typów polityk lokalnych właściwych dla badanej strefy podmiejskiej. Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych na próbie ponad tysiąca respondentów umożliwiły określenie zadowolenia mieszkańców z działań podejmowanych przez samorządy lokalne. Wnikliwa i bogata w materiał badawczo-dokumentacyjny analiza dała podstawę do oceny jakości życia mieszkańców urbanizującej się strefy podmiejskiej oraz prowadzonej polityki lokalnej w kontekście koncepcji ładu przestrzeni publicznej.
Dr inż. Grzegorz Masik jest adiunktem w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia magisterskie na kierunku geografia oraz inżynierskie o specjalności geodezja i systemy informacji przestrzennej. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami dotyczącymi planowania przestrzennego, jakości życia, polityki lokalnej oraz percepcji przestrzeni publicznej. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również zastosowanie geograficznych systemów informacyjnych w badaniach społeczno-ekonomicznych. W 2009 roku obronił rozprawę doktorską, za którą otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska. Praca ta stała się podstawą tej książki.

27,90 zł

-10%

31,00 zł

30 other products in the same category: