PROGNOZOWANIE  <br>I SYMULACJE MIĘDZYNARODOWE

Author:
Mirosław SUŁEK

ISBN: 978-83-7383-439-2

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 213

Format: B-5

PROGNOZOWANIE
I SYMULACJE MIĘDZYNARODOWE

Przepraszamy, nakład wyczerpany,
ale książka dostępna w formie elektronicznej, np. na:
http://www.ibuk.pl/fiszka/91961/prognozowanie-i-symulacja-miedzynarodowa.html
http://www.zinamon.pl/artykul/Miroslaw-Sulek/Prognozowanie-i-symulacja-miedzynarodowa,BD3B35E7EB


Książka jest pierwszym w Polsce zaawansowanym podręcznikiem do przedmiotu ”Prognozowanie i symulacje międzynarodowe„.
Stosunki międzynarodowe mogą być ujmowane ogólnie i sektorowo. Autor opowiedział się za podejściem syntetycznym. Przychylił się tym samym do znanej tezy Raymonda Arona, według której najważniejszą cechą każdego systemu międzynarodowego jest układ sił. Od pewnego czasu znaczenie analiz stosunków międzynarodowych w kategoriach stosunków sił znowu rośnie. Przytoczone metody pomiaru potęgi jednostek politycznych służą modelowaniu różnorodnych układów stosunków międzynarodowych.
Głównym adresatem książki są studenci stosunków międzynarodowych, ale może się ona okazać przydatna dla studentów i wykładowców innych kierunków, zwłaszcza politologii, ekonomii i nauk wojskowych.

Mirosław Sułek (ur. 1952) - profesor UW, dr hab., ekonomista, prakseolog, analityk studiów strategicznych. Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Jest autorem podręczników akademickich Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego (wspólnie z Januszem Świniarskim, 2001) oraz Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych (2004).
Zainteresowania naukowe autora obejmują zagadnienia znajdujące się na styku nauk ekonomicznych, politycznych i wojskowych. Specjalizuje się w metodach analizy i pomiaru potęgi państw. W Podstawach potęgonomii i potęgometrii (2001) przedstawił własną metodę pomiaru potęgi państw oraz sposoby wykorzystania uzyskanych miar w opisie i analizie stosunków międzynarodowych. W 2008 r. opublikował książkę Programowanie gospodarczo-obronne.
Od 2002 r. pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Studiów Strategicznych.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: