Reduced price! KULTURA I GOSPODARKA

Author:
Jacek KOCHANOWICZ
Mirosława MARODY

ISBN: 978-83-7383-403-3

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 308

Format: A-5

KULTURA I GOSPODARKA

Fundamentalne pytanie o relacje między gospodarką i kulturą formułowano niekiedy tak, jak gdyby stanowiły one odrębne układy, oddziałujące jeden na drugi, i w zależności od zainteresowań i przekonań badacza jeden traktowano jako swego rodzaju zmienną zależną, a drugi jako niezależną. Kiedy indziej wskazywano raczej, że obie te sfery są w gruncie rzeczy mocno ze sobą zrośnięte i pojęcia gospodarki oraz kultury traktować należy raczej jako nazwy różnych aspektów tej samej rzeczywistości. (…)
Zebrane w tym tomie teksty w żadnej mierze nie pretendują do wyczerpującego opisu polskiej kultury ekonomicznej. Stanowią raczej wyraz osobistego zaangażowania poszczególnych Autorów w rozważania dotyczące określonych obszarów problemowych, niż próbę systematycznej analizy związków między polską kulturą i gospodarką. Tym niemniej redaktorzy tego tomu mają nadzieję, że przedstawione teksty przyczynią się do ożywienia zainteresowania tą problematyką, w ich mniemaniu niezmiernie ważką, a jednocześnie jak dotąd raczej zaniedbywaną w polskim dyskursie naukowym.
(fragmenty Wprowadzenia)

W tomie publikują:
Marta Bucholc, Anna Giza-Poleszczuk, Tomasz Grzegorz Grosse,Jacek Kochanowicz, Piotr Koryś, Mikołaj Lewicki, Sławomir Mandes, Mirosława Marody, Anna Sosnowska, Maciej Tymiński.

29,70 zł

-10%

33,00 zł

30 other products in the same category: