Reduced price! PERYFERIE <br> Nowe ujęcie zależności<br>centro-peryferyjnych

Author:
Tomasz ZARYCKI

ISBN: 978-83-7383-365-4

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 363

Format: A-5

PERYFERIE
Nowe ujęcie zależności
centro-peryferyjnych

Książka dostępna także w wersji elektronicznej, np. na:

http://www.ibuk.pl/fiszka/41786/peryferie.html
http://www.zinamon.pl/artykul/Tomasz-Zarycki/Peryferie,D7014B36EB
http://www.publio.pl/peryferie-tomasz-zarycki,p64396.html

Peryferie postrzegane są tradycyjnie jako uzależnione od centrów i skazane na niesamodzielność. W książce przedstawiono odmienne podejście, które wskazuje, że zależności centro-peryferyjne są zawsze dwustronne, a życie społeczne na peryferiach nie może być postrzegane wyłącznie jako pasywna reakcja na bodźce płynące z centrów. Ujęcie to - interakcyjne czy też kontekstowe - odwołuje się do nowych koncepcji, jakie pojawiają się w naukach społecznych, głównie w socjologii, geografii społecznej oraz analizie dyskursu.
Ilustracją opisywanego paradygmatu jest analiza relacji symbolicznych pomiędzy Warszawą a trzema polskimi metropoliami: krakowską, poznańską i górnośląską.

Tomasz Zarycki, dr hab., pracuje w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią polityki i kultury, geografią polityczną oraz analizą dyskursu. Jest autorem kilku książek, m.in.: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski (1997), Region jako kontekst zachowań politycznych (2002) oraz Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji (2008), a także licznych artykułów publikowanych w znanych czasopismach: Communist and Post-Communist Studies, East European Politics and Societies, Europe-Asia Studies, GeoForum, Journal of Communist Studies and Transition Politics, Russian Education & Society oraz Theory and Society. Prowadził badania w wielu instytucjach zagranicznych w Holandii, Rosji, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii.

35,55 zł

-10%

39,50 zł

30 other products in the same category: