Ochrona praw ludności rdzennej w Indonezji

Author:
Iwona Ryniak-Olszanka

ISBN: 978-83-67450-70-6

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2024

Number of pages: 256

Format: B5

Ochrona praw ludności rdzennej w Indonezji

Książka dr Iwony Ryniak-Olszanki stanowi interesujące i wnikliwe spojrzenie na problematykę praw ludności rdzennej w Indonezji. Autorka osadza swoje rozważania w szerokiej perspektywie międzynarodowej, obejmującej rozwój zarówno prawa międzynarodowego dotyczącego ludności rdzennej, jak i mechanizmów jej ochrony. […] Tło historyczno-polityczne zarysowane przez Autorkę pozwala prześledzić, jak zmieniała się polityka Indonezji dotycząca ludności rdzennej oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie praw człowieka.

dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK i US

Autorka [...] wybrała za przedmiot swych rozważań analizę relacji pomiędzy zakresem ochrony praw ludności rdzennej a zachowaniem integralności, suwerenności i bezpieczeństwa publicznego, a zatem trwałości struktur państwowych jako takich. […] Praca, oprócz niewątpliwych walorów naukowych, jasno zarysowanej tezy głównej, pozytywnie zaskakuje przejrzystością, dzięki której może trafić nie tylko do wąskiego grona badaczy, ale też do pozostałych zainteresowanych problemem czytelników.

 prof. dr hab. Adam Jelonek


Iwona Ryniak-Olszanka
– doktor nauk o polityce i administracji, absolwentka Parsons School of Design w Nowym Jorku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Humanitarian Action. Zajmuje się ochroną praw człowieka, w szczególności społeczności rdzennych.

Download:
zapowiedź

42,00 zł

1 other product in the same category: