per page
 • Quick view
  15,75 zł 17,50 zł -10% In Stock

  Spis treści [Contents]Marek Safjan: Wyzwania dla państwa prawa - frustracje, oczekiwania, rzeczywistość [Challenges for the State Governed by the Rule of Law - Expectations and Reality], s. 5-30;Zbigniew Mogiła, Janusz Zaleski: Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich znaczenie dla procesu ewaluacji wpływu polityki spójności na...

  15,75 zł 17,50 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  15,75 zł 17,50 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]Tomasz Grzegorz Grosse: Doświadczenia Strategii Lizbońskiej - perspektywy Strategii ”Europa 2020„: o kontynuacji i zmianach w polityce UE [Lisbon Strategy Legacy - “Europe 2020„ Outlook: Continuity and Change in UE Economic Policy], s. 5-24;Jerzy Wilkin: Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa...

  15,75 zł 17,50 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]János Kornai: Innowacje i dynamika. Zależności pomiędzy systemami a postępem technologicznym [Innovation and Dynamism. Interaction between Systems and Technical Progress], s. 5-38;Henryk Kierzkowski: Nowy globalny przemysł motoryzacyjny [The New Global Automotive Industry], s. 39-52;Michał Kudłacz: Rola metropolii w rozwoju regionów w...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]Piotr Kopyciński: Znaczenie koordynacji sieciowej w innowacyjnym rozwoju regionu [The Importance of the Governance Network in the Innovation Policy Processes], s. 5-18;Przemysław Kieliszewski, Marcin Poprawski: Instytucje publiczne i dyplomacja kulturalna. Potencjały i wyzwania [Public Institutions and Cultural Diplomacy. Possibilities...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]:Piotr Sztompka: Przestrzeń życia codziennego [Space of Everyday Life]. s. 5-30.Rafał Sułkowski: Ocena wsparcia MSP przez fundusze poręczeniowe i pożyczkowe [An Evaluation of the Assistance Offered by Guarantee and Loan Funds to SMEs], s. 31-44.Artykuł jest próbą analizy skuteczności funkcjonowania funduszy poręczeniowych i...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]:Agnieszka Dobroczyńska, Leszek Juchniewicz: Bezpieczeństwo energetyczne Polski - kategoria autonomiczna czy komplementarna? Konsekwencje dla polityki publicznej [Energy Security for Poland - Autonomous or Complementary Categories? Consequences for Public Policy], s. 5-18Zaprezentowany artykuł nie jest z pewnością poświęcony ocenie...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]:Paweł Białynicki-Birula: Warunki upowszechniania zabezpieczenia zdrowotnego w krajach gospodarczo rozwiniętych [The Circumstances of Carrying on Effective Health Policies in Developed Countries], s. 5-18Artykuł dotyczy uwarunkowań prowadzenia skutecznej publicznej polityki zdrowotnej w krajach rozwiniętych. Wbrew postulatom...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  W numerze [Table of Contents]: Ash Amin: Nadzwyczajnie zwyczajne. Działanie na polu ekonomii społecznej [Extraordinarily Ordinary. Working in the Social Economy], s. 5-26;Tomasz Geodecki: Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaźników innowacji [Measuring the Innovativeness of Economy Using Direct and Indirect...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) - to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) - to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) - to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) - to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 37 - 48 of 48 items