per page
 • Quick view
  12,04 zł In Stock

  W numerze [Contents] Igor Zachariasz: Prawne uwarunkowania efektywności planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce [Legal determinants of the effectiveness of spatial planning in Poland], doi: 10.7366/1898352912301, s. 5-16; Agnieszka Pach-Gurgul, Bartosz Soliński: Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący ”nową politykę energetyczną„...

  12,04 zł
 • Quick view
  12,04 zł In Stock

  Spis treści [Contents] Dawid Sześciło: O pomostach między prawem a współczesnymi nurtami zarządzania publicznego [About bridges between law and public management concepts], doi 10.7366/1898352942201, s. 5-17; Marta Strumińska-Kutra: Rola badań społecznych w refleksyjnych procesach metarządzenia. Zarys perspektywy teoretycznej i metodologicznej [The role...

  12,04 zł
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  Spis treści [Contents] Jan Czekaj: Kryzys strefy euro. Przyczyny, skutki, drogi wyjścia [The Euro zone crisis. Reasons, impacts and solutions], doi: 10.7366/1898352932101, s. 5-26; Marek Grela: Unia Europejska w okresie zmian. Co z kryzysu wynika dla Polski [he European Union in a time of change. Implications for Poland ], doi: 10.7366/1898352932102, s....

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Tomasz Żylicz: Zarządzanie w leśnictwie. Problem prywatyzacji [Forest management. Privatization issues],doi: 10.7366/1898352922001,s. 5-12; Andrzej Bukowski, Seweryn Rudnicki, Jan Strycharz: Społeczny wymiar innowacji [Social dimension of innovation], doi: 10.7366/1898352922002, s. 13-23; Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Jan Fałkowski: Kilka...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]: Wstęp [Introduction], s. 7-8; Jerzy Hausner: Tworzenie i rodzaje wiedzy społecznej [The development and types of social knowledge], s. 9-18; Jarosław Górniak: Badanie społeczeństwa z perspektywy podmiotu działającego [Analysis of society from the point of view of an acting subject], s. 19-32; Stanisław Mazur: Poznanie, wiedza i...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  15,75 zł 17,50 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Thomas S. Ulen: Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa w odniesieniu do prawa o zobowiązaniach umownych oraz do polityki regulacyjnej państwa [An introduction to law and economics with applications to contract law and governmental regulation ], s. 5-26; Dariusz Filar; Inflacja bazowa jako cel pomocniczy w realizacji strategii...

  15,75 zł 17,50 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  15,75 zł 17,50 zł -10% In Stock

  SPIS TREŚCI [Contents] János Kornai: Centralizacja i kapitalistyczna gospodarka rynkowa; przekł. R. Chrabąszcz [Centralization and the capitalist market economy], s. 5-22; Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca: Skutki ekspansji fiskalnej w warunkach stóp procentowych bliskich zera [The effects of fiscal expansion at the zero lower bound of interest rates], s....

  15,75 zł 17,50 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  19,44 zł In Stock

  W numerze [Contents]: Krzysztof Czarnecki: Idee i praktyki Nowego Zarządzania Publicznego [Ideas and practices of the New Public Management], s. 5-20; Paweł Swianiewicz: Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych - wybrane przykłady [Europeanization of the activities of local and regional governments in Poland], s. 21-38; Marta...

  19,44 zł
 • Quick view
  12,04 zł In Stock

  W numerze [Contents]Janusz Zaleski: Modelowanie makroekonomiczne gospodarek regionalnych - użyteczne narzędzie czy nieprzydatna zabawa intelektualna? [Macroeconomic modeling of regional economies: A useful tool or a mere intellectual game?], s. 5-28; Barbara Gąciarz: Praca - niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnych [Labor: An...

  12,04 zł
 • Quick view
  15,75 zł 17,50 zł -10% In Stock

  Spis treści [Contents]Grażyna Piechota: Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku publicznego (której przekazują 1% podatku) a budowanie lokalnej społeczności obywatelskiej [Poles’ Motivations for Choosing Public Benefit Organizations (to Donate 1% of Income Tax) and Building Local Civic Community], s. 5-18;Monika Murzyn-Kupisz: Barbarzyńca w...

  15,75 zł 17,50 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  14,58 zł In Stock

  Spis treści [Contents]Marek Safjan: Wyzwania dla państwa prawa - frustracje, oczekiwania, rzeczywistość [Challenges for the State Governed by the Rule of Law - Expectations and Reality], s. 5-30;Zbigniew Mogiła, Janusz Zaleski: Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich znaczenie dla procesu ewaluacji wpływu polityki spójności na...

  14,58 zł
 • Quick view
  15,75 zł 17,50 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]Tomasz Grzegorz Grosse: Doświadczenia Strategii Lizbońskiej - perspektywy Strategii ”Europa 2020„: o kontynuacji i zmianach w polityce UE [Lisbon Strategy Legacy - “Europe 2020„ Outlook: Continuity and Change in UE Economic Policy], s. 5-24;Jerzy Wilkin: Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa...

  15,75 zł 17,50 zł -10%
  Reduced price!
Showing 37 - 48 of 58 items