per page
 • Quick view
  17,14 zł 19,05 zł -10% In Stock
 • Quick view
  17,14 zł 19,05 zł -10% In Stock

  17,14 zł 19,05 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,14 zł 19,05 zł -10% In Stock
 • Quick view
  17,14 zł 19,05 zł -10% In Stock
 • Quick view
  17,15 zł 19,05 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]Jerzy Wilkin: Profesor Marek Kłodziński - badacz, organizator, opiekun naukowy i człowiek wszechstronnie zaangażowany (w 80. rocznicę urodzin), s. 9-12.A r t y k u ł y [Articles]Izabella Bukraba-Rylska: O potrzebie i korzyściach z badania wsi i rolnictwa w Polsce [The Needs and Benefits of Exploring Rural and Agricultural Issues], doi...

  17,15 zł 19,05 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,15 zł 19,05 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak: Jubileusz Profesor Marii Halamskiej, s. 7-10; Grzegorz Gorzelak: Maria Halamska - Uczona z klasą, s. 11-14. A r t y k u ł y [Articles] Jerzy Wilkin: Czy istnieje teoria rozwoju obszarów wiejskich i czy takiej teorii potrzebujemy? [Is There a Theory of Rural Areas Development and Do We Need Such a...

  17,15 zł 19,05 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,10 zł 19,00 zł -10% In Stock

  Contents [W numerze] Editors’ Note [Od redakcji], s. 7-10. Articles [Artykuły] David Freshwater: The Importance of Improving Incentives and Employment Opportunities for Farm Households in Poland [Znaczenie wzrostu atrakcyjności i możliwości zatrudnienia pozarolniczego dla małych gospodarstw rolnych], doi 10.7366/wir032017/01, s. 11-34; Kyösti Arovuori:...

  17,10 zł 19,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,10 zł 19,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contens] Andrzej Kaleta: Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Tadeuszu Wierzbickim (1919-2017) [Professor Zbigniew Tadeusz Wierzbicki (1919-2017) in Memoriam], doi 10.7366/wir042017/01, s. 7-16. Artykuły [Articles] Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz: Wydajność pracy i czynniki ją kształtujące w polskim rolnictwie w latach 2000-2015 [Labour...

  17,10 zł 19,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,15 zł 19,05 zł -10% In Stock

  W numerze [Contens] Artykuły [Articles] Michał Dudek: Skala i uwarunkowania ubóstwa rodzin rolniczych w Polsce [Scale and Determinants of Poverty of Farming Families in Poland], doi 10.7366/wir022017/01, s. 7-28; Arkadiusz Ptak: Kapitał społeczny sołtysów [Social Capital of Village Heads (Sołtys)], doi 10.7366/wir022017/02, s. 29-48; Katarzyna...

  17,15 zł 19,05 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,15 zł 19,05 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Jerzy Bański: Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej [Ownership Changes of Agricultural Land in Selected Countries of Central Europe], doi 10.7366/wir012017/01, s. 7-22; Włodzimierz Dzun: Gospodarstwa rolne o obszarze do 1 ha w procesie przemian systemowych i integracji z UE...

  17,15 zł 19,05 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,15 zł 19,05 zł -10% In Stock

  CONTENTS Editors’ Note, p. 7-8. Articles Katarzyna Zawalińska, Anna Ciechomska, Błażej Jendrzejewski: Challenges for Modelling CAP 2014-2020 within CGE Model Framework [Wyzwania w odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 w modelach równowagi ogólnej], doi 10.7366/wir042016/01, p. 9-28; Monika Stanny, Andrzej Rosner, Edyta Kozdroń: Changes in the...

  17,15 zł 19,05 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,15 zł 19,05 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak: Determinanty nożyc cen w rolnictwie krajów Unii Europejskiej o zróżnicowanej strukturze agrarnej [Determinants of the Price Scissors in Agriculture of the European Union Member States Featuring Different Agrarian Structures], doi: 10.7366/wir032016/01, s. 7-40; Michał Soliwoda, Jacek Kulawik,...

  17,15 zł 19,05 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 1 - 12 of 14 items