per page
 • Quick view
  16,67 zł 18,52 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Jerzy Bański: Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej [Ownership Changes of Agricultural Land in Selected Countries of Central Europe], doi 10.7366/wir012017/01, s. 7-22; Włodzimierz Dzun: Gospodarstwa rolne o obszarze do 1 ha w procesie przemian systemowych i integracji z UE...

  16,67 zł 18,52 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  16,67 zł 18,52 zł -10% In Stock

  CONTENTS Editors’ Note, p. 7-8. Articles Katarzyna Zawalińska, Anna Ciechomska, Błażej Jendrzejewski: Challenges for Modelling CAP 2014-2020 within CGE Model Framework [Wyzwania w odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 w modelach równowagi ogólnej], doi 10.7366/wir042016/01, p. 9-28; Monika Stanny, Andrzej Rosner, Edyta Kozdroń: Changes in the...

  16,67 zł 18,52 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  16,67 zł 18,52 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak: Determinanty nożyc cen w rolnictwie krajów Unii Europejskiej o zróżnicowanej strukturze agrarnej [Determinants of the Price Scissors in Agriculture of the European Union Member States Featuring Different Agrarian Structures], doi: 10.7366/wir032016/01, s. 7-40; Michał Soliwoda, Jacek Kulawik,...

  16,67 zł 18,52 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  16,67 zł 18,52 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Pamięci Profesora Paolo Santacroce (9 IV 1945-15 VI 2016) [In Memoriam of Professor Paolo Santacroce (9 IV 1945-15 VI 2016)], s. 7-10. ARTYKUŁY [Articles] Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki: Wielomianowa analiza logitowa w badaniach aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej [The Use of Multinomial Logistic Regression in the...

  16,67 zł 18,52 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  16,67 zł 18,52 zł -10% In Stock

  Spis treści [Contents] Bogdan Klepacki: Wkład Profesora Jerzego Wilkina w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych [Professor Jerzy Wilkin’s Contribution to the Development of Economic and Agricultural Sciences], doi: 10.7366/wir012016/01, s. 7-10; Marta Błąd: O pięknie ekonomii, ethosie uczonego i misji uniwersytetu - jubileusz Profesora Jerzego Wilkina...

  16,67 zł 18,52 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 13 - 17 of 17 items