per page
 • Quick view
  16,63 zł 18,47 zł -10% In Stock

  Contents [W numerze] Editors’ Note [Od redakcji], s. 7-10. Articles [Artykuły] David Freshwater: The Importance of Improving Incentives and Employment Opportunities for Farm Households in Poland [Znaczenie wzrostu atrakcyjności i możliwości zatrudnienia pozarolniczego dla małych gospodarstw rolnych], doi 10.7366/wir032017/01, s. 11-34; Kyösti Arovuori:...

  16,63 zł 18,47 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  16,67 zł 18,52 zł -10% In Stock

  W numerze [Contens] Andrzej Kaleta: Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Tadeuszu Wierzbickim (1919-2017) [Professor Zbigniew Tadeusz Wierzbicki (1919-2017) in Memoriam], doi 10.7366/wir042017/01, s. 7-16. Artykuły [Articles] Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz: Wydajność pracy i czynniki ją kształtujące w polskim rolnictwie w latach 2000-2015 [Labour...

  16,67 zł 18,52 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  16,67 zł 18,52 zł -10% In Stock

  W numerze [Contens] Artykuły [Articles] Michał Dudek: Skala i uwarunkowania ubóstwa rodzin rolniczych w Polsce [Scale and Determinants of Poverty of Farming Families in Poland], doi 10.7366/wir022017/01, s. 7-28; Arkadiusz Ptak: Kapitał społeczny sołtysów [Social Capital of Village Heads (Sołtys)], doi 10.7366/wir022017/02, s. 29-48; Katarzyna...

  16,67 zł 18,52 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  16,67 zł 18,52 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Jerzy Bański: Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej [Ownership Changes of Agricultural Land in Selected Countries of Central Europe], doi 10.7366/wir012017/01, s. 7-22; Włodzimierz Dzun: Gospodarstwa rolne o obszarze do 1 ha w procesie przemian systemowych i integracji z UE...

  16,67 zł 18,52 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  12,04 zł In Stock

  CONTENTS Editors’ Note, p. 7-8. Articles Katarzyna Zawalińska, Anna Ciechomska, Błażej Jendrzejewski: Challenges for Modelling CAP 2014-2020 within CGE Model Framework [Wyzwania w odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 w modelach równowagi ogólnej], doi 10.7366/wir042016/01, p. 9-28; Monika Stanny, Andrzej Rosner, Edyta Kozdroń: Changes in the...

  12,04 zł
 • Quick view
  16,67 zł 18,52 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak: Determinanty nożyc cen w rolnictwie krajów Unii Europejskiej o zróżnicowanej strukturze agrarnej [Determinants of the Price Scissors in Agriculture of the European Union Member States Featuring Different Agrarian Structures], doi: 10.7366/wir032016/01, s. 7-40; Michał Soliwoda, Jacek Kulawik,...

  16,67 zł 18,52 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  12,04 zł In Stock

  W numerze [Contents] Pamięci Profesora Paolo Santacroce (9 IV 1945-15 VI 2016) [In Memoriam of Professor Paolo Santacroce (9 IV 1945-15 VI 2016)], s. 7-10. ARTYKUŁY [Articles] Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki: Wielomianowa analiza logitowa w badaniach aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej [The Use of Multinomial Logistic Regression in the...

  12,04 zł
 • Quick view
  12,04 zł In Stock

  Spis treści [Contents] Bogdan Klepacki: Wkład Profesora Jerzego Wilkina w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych [Professor Jerzy Wilkin’s Contribution to the Development of Economic and Agricultural Sciences], doi: 10.7366/wir012016/01, s. 7-10; Marta Błąd: O pięknie ekonomii, ethosie uczonego i misji uniwersytetu - jubileusz Profesora Jerzego Wilkina...

  12,04 zł
Showing 13 - 20 of 20 items