per page
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  NAKŁAD WYCZERPANY W numerze = Fryderyk Nietzsche: Język i retoryka; Paweł Pieniążek: Komentarz (Nietzsche o języku) - interpretacja Lacoue- Labarthea; Stanisław Łojek: Perspektywizm, szaleństwo i występek twórcy; Bogdan Banasiak: Antonin Artaud - wędrowny wieszcz; Antonin Artaud: Nowe objawienia bytu; Antonin Artaud: Teatr okrucieństwa; Christina...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  NAKŁAD WYCZERPANY W numerze = Piotr Łaciak: Derrida a problem materialnego a priori; Ireneusz Ziemiński: Orfeusz i Alkestis. Dwa sposoby usprawiedliwienia śmierci; Mariola Sułkowska: Zjawisko i pozór w filozofii Kanta a pojęcie nagości; Włodzimierz Lorenc: Mądrość i filozofia na gruncie hermeneutycznego rozumienia filozofii; Andrzej Miś: Filozofia a...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  NAKŁAD WYCZERPANY W numerze: Edmund Husserl: Fenomenologia świadomości estetycznej; Iwona Lorenc: Między episteme a doksa; Janusz Sidorek: Uobecnienie; Alicja Kuczyńska: Mit ”pięknej przyjaźni„ odchodzi; Agata Bielik-Robson: Dwie odyseje albo medytacja nad brakiem nadziei; Józef L. Krakowiak: Prometeusz największym symbolem tragizmu twórczego...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  NAKŁAD WYCZERPANY W numerze : Artur Przybysławski: Wywiad z Paulem de Manem przeprowadzony przez Stefano Rosso; John D. Caputo: Jak oddzielić stronę lewą (niewłaściwą) odprawej (właściwej); Włodzimierz Lorenc: John D. Caputo i próba radykalizacji filozofii hermeneutycznej; Norbert Leśniewski: Fenomenologia Hegla i Heideggera. Próba ujęcia...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  NAKŁAD WYCZERPANY W numerze: I. Współczesna rehabilitacja estetyki przyrody. Na marginesie projektu Gernota Boehmego. Dyskusja redakcyjna: Iwona Lorenc: Wprowadzenie; Kamilla Najdek: O kilku istotnych pojęciach w systemie estetyki Gernota Boehmego; Grzegorz Dziamski: Estetyka Gernota Boehmego; Anna Zeidler-Janiszewska: Kilka uwag o koncepcji Gernota...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  NAKŁAD WYCZERPANY W numerze: Sztuka i analiza. Wywiad Petera Osborne’a z Arthurem Danto; I. Artykuły i rozprawy: Radosław Rabiański: Stanowisko Edmunda Husserla w sporze: psychologizm - antypsychologizm; Karol Sauerland: Musil i filozofia; Marek Maciejczak: Tło i postać w Człowieku bez właściwości Roberta Musila; Jolanta Brach-Czaina: Radykalna sztuka...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  NAKŁAD WYCZERPANY W numerze: I. Filozofia życia: Tadeusz Gadacz: Simmel i filozofia życia; Włodzimierz Lorenc: Filozofia życia Wilhelma Diltheya. II. Z zagadnień filozofii dziejów i filozofii kultury: Ferdinand Fellmann: Problemy z filozofią dziejów w ujęciu Georga Simmla; Andrzej Przyłębski: Georga Simmla idea historyzacji a priori; Agata Mergler:...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  NAKŁAD WYCZERPANY W numerze: I. Filozoficzne i literackie interpretacje czasu Jean-François Courtine: Kant i czas, s. 5-23; Jaromir Brejdak: Hermeneutyka czasu - to chronos legethai pollachos, s. 24-33; Anna Wolińska: Uwagi o ciągłości czasu doświadczanego, s. 34-39; Maciej Chlewicki: Nietzsche i mistyka wiecznego powrotu, s. 40-50; Natalia...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  NAKŁAD WYCZERPANY W numerze: I. Jean Baudrillard Wywiad z Jeanem Baudrillardem, s. 7-14; Przemoc wirtualnej i zintegrowanej rzeczywistości, s. 15-31; Melodramat różnicy (albo zemsta skolonizowanych), s. 32-44; O radykalnej niepewności lub myśl jako sobowtór, s. 45-55. II. Znikający obraz Iwona Lorenc: O możliwości słabej ontologii. Od Baudrillarda do...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  NAKŁAD WYCZERPANY W numerze: I. Przekłady [Translations] Nick Zangwill: Piękno [Beauty], s. 7-26; Richard Shusterman: Sztuka jako dramatyzacja [Art as Dramatization], s. 26-41. II. Między krytyką a estetyką [Between Criticism and Aesthetics] Leszek Sosnowski: Dzieło jako ”rzecz teoretyczna„. Koncepcja sztuki Arthura C. Danto [Work of Art as...

  nakład wyczerpany
Showing 13 - 23 of 23 items