per page
 • Quick view
  14,40 zł 16,00 zł -10% In Stock

  W numerze:Maria Lewicka: Regionalne zróżnicowanie poczucia tożsamości: porównanie Polski i Ukrainy [Regional Differentiation of Identity: Comparison of Poland and Ukraine], s. 5-36;Grzegorz Gorzelak, Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka: Jak poprawić sytuację na ”trudnym„ rynku pracy? Analiza sytuacji województwa warmińsko-mazurskiego [How to Improve...

  14,40 zł 16,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  14,40 zł 16,00 zł -10% In Stock

  W numerze: Krzysztof Rybiński: Globalizacja a polityka pieniężna [Globalisation and Monetary Policy], s. 5-20; Phil Cooke: Bliskość, wiedza i powstanie innowacji [Proximities, Knowledges and Innovation Biographies], s. 21-47;Michał Dobroczyński: ASEAN i MERCOSUR - oryginalne tendencje integracyjne na Południu [ASEAN and MERCOSUR - Original Patterns of the...

  14,40 zł 16,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  14,40 zł 16,00 zł -10% In Stock

  Prezentowany numer specjalny jest w całości poświęcony Zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju . Dokument ten został opracowany w zlikwidowanym już Rządowym Centrum Studiów Zagranicznych i przyjęty przez rząd RP na posiedzeniu 6 września 2005 r. Przedstawiony materiał - jak twierdzą jego twórcy - nie jest oczywiście doskonały. Już...

  14,40 zł 16,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  14,40 zł 16,00 zł -10% In Stock

  W numerze:Maria Halamska: Czy rolnicy hamują rozwój Polski? [Do Farmers Block the Development of Poland?], s. 5-24;Przemysław Śleszyński: Zaawansowanie i uwarunkowania prac planistycznych w gminach: wnioski dla polityki regionalnej [Spatial Planning in Municipalities. Implications for Regional Development Policies], s. 25-48;Marek K. Kozak:...

  14,40 zł 16,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  14,40 zł 16,00 zł -10% In Stock

  W numerze:Alan S. Blinder: Offshoring - kolejna rewolucja przemysłowa? [Offshoring - The Next Industrial Revolution?], s. 5-18;Tomasz Grzegorz Grosse: Analiza zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR 2004-2006) [The Analysis of Corruption Threats in the Integrated Regional Operational...

  14,40 zł 16,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  15,30 zł 17,00 zł -10% In Stock

  W numerze:Tomasz Zarycki: Interdyscyplinarny model stosunków centro-peryferyjnych. Propozycje teoretyczne [An Interdysciplinary Model of the Centre-Periphery Relations. A Theoretical Proposal], s. 5-26; Tomasz Grzegorz Grosse: Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych [Theory and Practice of...

  15,30 zł 17,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  15,30 zł 17,00 zł -10% In Stock

  W numerze:Maria Halamska: Rolnicy - Wspólna Polityka Rolna - rozwój [Farmers - Common Agricultural Policy - Development], s. 5-12; Magdalena Kossow: Społeczne wytwarzanie przestrzeni w Starym Testamencie [Social Creation of Space in the Old Testament], s. 13-26; Ewa Nowińska-Łaźniewska, Piotr Nowak: Współpraca międzynarodowa w ramach projektów INTERREG...

  15,30 zł 17,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  15,30 zł 17,00 zł -10% In Stock

  W numerze: Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki, Marek Kozak, Maciej Smętkowski: Władze miast wobec zagrożenia degradacją społeczno-gospodarczą w warunkach transformacji systemowej [Towns Authorities’ Response to Socio-economic Degradation in the Process of Systematic Transformation], s. 5-31; Paweł Kościelecki: Kultura w regionach - analiza dokumentów...

  15,30 zł 17,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 73 - 80 of 80 items