per page
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Paweł Swianiewicz: Konkurencja o środki unijne w opiniach polityków i pracowników samorządowych [Competing for EU funds - the opinions of politicians and local government officials], s. 5-31; Anna Weszczak, Aneta Staszek: The structural and geographical analysis of occupational diseases in Poland in the years 2003-2010 [Analiza...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Przemysław Śleszyński: Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych [Warsaw as a commuting centre], s. 5-25; Adrian Lis, Anna Lis: Tożsamość struktur klastrowych - rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje [Indentity of cluster structures. Theoretical considerations and practical implications], s. 16-44; Łukasz Lewkowicz:...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W NUMERZE [Contents] Artykuły [Articles] Janusz T. Hryniewicz: Gospodarcze źródła globalnego przywództwa USA i pozycja Europy Wschodniej w perspektywie 10-15 lat [Economic sources of the United States’ role as a global leader and the position of Eastern Europe over the next 10-15 years], s. 5-28; Maciej Smętkowski: Wschodnie obszary problemowe i ich...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Małgorzata Suchacka: O przemianach kapitału ludzkiego i szansach na klasę kreatywną na przykładzie regionu przemysłowego [On the transformation of human capital and the chances for a creative class on the example of an industrial region], s. 5-21; Witold Betkiewicz, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz: Wielkomiejska...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]: Artykuły [Articles] Dominika Wojtowicz, Kinga Paciorek: Systemy i narzędzia zarządzania jakością w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych [Quality management systems and effective use of EU funds], s. 5-18; Andrzej Młodak: Statystyka metropolii polskich - problemy i perspektywy [Statistics relating to Polish...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  Spis treści [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Arkadiusz Świadek: Wielkość przedsiębiorstw i ich struktura własności a rozwój innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych [Size and ownership structure of enterprises versus development of innovations in theregional industrial systems], s. 5-23; Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Planowanie zagospodarowania...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  16,20 zł 18,00 zł -10% In Stock

  Spis treści [Contents] Adam Płoszaj, Maciej Smętkowski, Karol Olejniczak: Wstęp [Introduction], s. 5-7; Maciej Smętkowski, Adam Płoszaj: Duże miasta Polski - wyzwania rozwojowe a interwencja w ramach polityki spójności 2004-2006 [Large Polish cities - development challenges in the context of public intervention of EU Cohesion Policy 2004-2006], s. 8-30;...

  16,20 zł 18,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  16,20 zł 18,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]:Agata Miazga, Iwona Sagan: Wsparcie unijne a kierunki polityki rozwoju w Polsce Wschodniej [European funds support and development policy in Eastern Poland], s. 5-29; Krzysztof Janc: Geografia hiperlinków - przestrzenny wymiar samorządowych serwisów internetowych [Geography of hyperlinks - spatial dimension of local government...

  16,20 zł 18,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  16,20 zł 18,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles]Janusz T. Hryniewicz: Imigracja i wielokulturowość w warunkach dużego dystansu kulturowego [Immigration and multiculturalism in a situation of great cultural distance], s. 5-. 25;Grzegorz Rak, Małgorzata Pstrocka-Rak: Wieżowce w winnicach. Cykl życiowy nadmorskiej destynacji turystycznej na przykładzie Benidormu...

  16,20 zł 18,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  16,20 zł 18,00 zł -10% In Stock

  Wnumerze [Contents]:Artykuły [Aricles]Maria Halamska: Transformacja wsi 1989-2009: zmienny rytm modernizacji [The Polish countryside in the process of transformation 1989-2009: A differing pace of modernization], s. 5-24;Bohdan Jałowiecki: Studia miejskie - między historią a teorią [Urban studies: Between history and theory], s. 26-40; Dorota...

  16,20 zł 18,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  16,20 zł 18,00 zł -10% In Stock

  W numerze: ARTYKUŁYMarcin Kula: Przeprowadzki stolic [Looking for new localizations of capital cities], s. 5-19;Ryszard Rózga Luter: Wyzwania i szanse gospodarki w sieci cyfrowej. Dystrykt Federalny w Meksyku w kontekście metropolitalnym i megalopolitalnym [Challenges and opportunities of the digital network economy: Federal District and its metropolitan...

  16,20 zł 18,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  16,20 zł 18,00 zł -10% In Stock

  CONTENTSGrzegorz Gorzelak: Facts and Myths of Regional Development, p. 5-28; Bohdan Jałowiecki: City for Sale. Metropolisation in Peripheral Capitalism, p. 29-37; Przemysław Śleszyński: Structural, Spatial and Functional Changes in the Development of Enterprise Following Poland’s Accession to the European Union, p. 38-58; Mikołaj Herbst: Creation and...

  16,20 zł 18,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 25 - 36 of 80 items