per page
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska: Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce [Local tax competition in Poland], doi: 10.7366/1509499526401, s. 5-29; Piotr Werner: Efekt odbicia w rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w Polsce [The rebound effect in ICT development in...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Tomasz Grzegorz Grosse: Polityka spójności w dobie kryzysu strefy euro [Cohesion policy during the crisis of the eurozone], doi: 10.7366/1509499516301, s. 5-25; Paweł Swianiewicz: Wyrównywanie poziome sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego - doświadczenia europejskie [Horizontal equalization of...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Marek W. Kozak: Polityka spójności 2014-2020: rewolucja, reforma czy utrzymanie status quo? [Cohesion policy 2014-2020: Revolution, reform or maintaining the status quo?], doi: 10.7366/1509499546201, s. 5-24; Marcin Wiśniewski, Natalia Łukaszewska: Wpływ wybranych aspektów polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na ich...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  Spis treści [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Maciej Holko: Kontrowersje wokół teorii rozwoju regionalnego [Controversies regarding the theory of regional development ], doi: 10.7366/1509499536101, s. 5-22; Dominika Wojtowicz, Tomasz Kupiec: Fundusze unijne szansą na wzrost gospodarczy? Studium przypadku województwa lubelskiego [European Union funds, a...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  Contents [W numerze]: Olga Mrinska, Maciej Smętkowski: Foreword [Słowo wstępne], s. 5-8; Les Dolega, Dorota Celińska-Janowicz: Retail resilience: A theoretical framework for understanding town centre dynamics [Rezyliencja handlowa: ramy teoretyczne dla zrozumienia przekształceń centrum miasta], doi: 10.7366/1509499526001, s. 8-31; Maciej Smętkowski: The...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Mikołaj Herbst: Regionalne stopy zwrotu z inwestycji… w edukację w kontekście migracji międzyregionalnych [Regional returns to education in the context of interregional migration], doi: 10.7366/1509499515901, s. 5-22; Beata Namyślak: Diagnoza przemysłów kultury we Wrocławiu [The evaluation of creative industries...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki: Koniunktura w Polsce lokalnej 2013 [Economic performance in Polish regions in 2013], doi: 10.7366/1509499545801, s. 5-24; Marek W. Kozak: 10 lat polityki spójności w Polsce [10 years of cohesion policy in Poland], doi: 10.7366/1509499545802, s. 25-50; Janusz Zaleski, Zbigniew...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Grzegorz Gorzelak: Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy [The use of the European Union financial resources for the development of the country: Preliminary analyses], doi: 10.7366/1509499535701, s. 5-25; Magdalena Szmytkowska: Top-down czy bottom-up? Dylematy kształtowania...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Maciej Smętkowski: Źródła wzrostu gospodarczego w regionach krajów Europy Środkowo-Wschodniej - dezagregacja strukturalna [Sources of economic growth in CEEC regions - a structural disaggregation], s. 5-27; Dominika Wojtowicz: Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim [The...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Robert Pyka: Bieguny metropolitalne we Francji. W poszukiwaniu narzędzi wzmacniania współpracy i rozwijania powiązań funkcjonalnych między francuskimi obszarami metropolitalnymi [Metropolitan Poles in France. In search of tools to enhance cooperation and develop functional relationships between French metropolitan regions], s. 5-27;...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze: Mikołaj Herbst, Piotr Wójcik: Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniem korelacji przestrzennej; Paweł Swianiewicz, Karolina Olszowiec: Samorząd jednostek pomocniczych wielkich miast jako ścieżka kariery politycznej; Dominika Wojtowicz, Tomasz Kupiec: Complementarity between programmes and projects within the...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  Spis treści [Contents] Wioletta Wierzbicka: Regionalne zróżnicowanie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw prywatnych w Polsce - analiza taksonomiczna [Regional disparities in the economic efficiency of private companies in Poland - taxonomic analysis], s. 5-20; Karolina Borońska-Hryniewiecka: The role of regional and local authorities in EU...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 13 - 24 of 80 items