per page
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Robert Pyka: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako innowacja w samorządzie terytorialnym. Szanse i wyzwania pierwszego w Polsce związku metropolitalnego [The Upper Silesian and Zagłębie Metropolis as a local government innovation. Poland’s first metropolitan union - opportunities and threats], doi...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contens] ARTYKUŁY [ARTICLES] Łukasz Drozda: Pułapka gentryfikacji? Związki ”uszlachetniania„ przestrzeni z programami rewitalizacji polskich miast [A gentrification trap? The relations between “enriching„ space and municipal revitalization programmes in Polish cities], doi 10.7366/1509499547001, s. 5-22; Mariusz E. Sokołowicz: Miejskie dobra...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W NUMERZE [CONTENTS] Artykuły [Articles] Agnieszka Bieda: Urban renewal and the value of real properties [Rewitalizacja przestrzeni miejskiej a wartość nieruchomości], doi 10.7366/1509499536901, s. 5-28; Katarzyna Zawalińska, Jakub Rok: Wojewódzkie tablice przepływów międzygałęziowych dla Polski: konstrukcja i interpretacja [Regional Input-Output tables...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Mikołaj Herbst, Anna Kaliszewska: Zabory a edukacja. Początki szkolnictwa na terytorium Polski w kontekście współczesnego zróżnicowania osiągnięć szkolnych [The partitions and education. The beginnings of education establishments on the Polish territory in the context of today’s differentiation of academic...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Maciej Smętkowski, Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj: Współpraca naukowa jako element potencjału innowacyjnego regionów europejskich [Academic cooperation as an element of European regions’ innovation potential], doi 10.7366/1509499516701, s. 5-25; Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska: Wpływ podziałów gmin i...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Grzegorz Masik, Iwona Sagan: Strategie i instrumenty wspierające odporność gospodarczą…. Przykład wybranych regionów europejskich [Strategies and tools supporting economic resilience: The case of some European regions], doi 10.7366/1509499546601, s. 5-29; Miroslava Lungová: Resilience of the Czech Regions to an external economic...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Jacek Poniedziałek: Wybrane koncepcje regionu w socjologii i etnografii wypracowane w okresie II Rzeczpospolitej [Selected concepts of region in sociology and ethnography developed in the Second Republic of Poland], doi: 10.7366/1509499536501, s. 5-30; Robert Pyka: Ewolucja władzy miejskiej we Francji na początku...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska: Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce [Local tax competition in Poland], doi: 10.7366/1509499526401, s. 5-29; Piotr Werner: Efekt odbicia w rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w Polsce [The rebound effect in ICT development in...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Tomasz Grzegorz Grosse: Polityka spójności w dobie kryzysu strefy euro [Cohesion policy during the crisis of the eurozone], doi: 10.7366/1509499516301, s. 5-25; Paweł Swianiewicz: Wyrównywanie poziome sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego - doświadczenia europejskie [Horizontal equalization of...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Marek W. Kozak: Polityka spójności 2014-2020: rewolucja, reforma czy utrzymanie status quo? [Cohesion policy 2014-2020: Revolution, reform or maintaining the status quo?], doi: 10.7366/1509499546201, s. 5-24; Marcin Wiśniewski, Natalia Łukaszewska: Wpływ wybranych aspektów polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na ich...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  4,26 zł In Stock

  Spis treści [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Maciej Holko: Kontrowersje wokół teorii rozwoju regionalnego [Controversies regarding the theory of regional development ], doi: 10.7366/1509499536101, s. 5-22; Dominika Wojtowicz, Tomasz Kupiec: Fundusze unijne szansą na wzrost gospodarczy? Studium przypadku województwa lubelskiego [European Union funds, a...

  4,26 zł
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  Contents [W numerze]: Olga Mrinska, Maciej Smętkowski: Foreword [Słowo wstępne], s. 5-8; Les Dolega, Dorota Celińska-Janowicz: Retail resilience: A theoretical framework for understanding town centre dynamics [Rezyliencja handlowa: ramy teoretyczne dla zrozumienia przekształceń centrum miasta], doi: 10.7366/1509499526001, s. 8-31; Maciej Smętkowski: The...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  Reduced price!
Showing 25 - 36 of 99 items