per page
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki: Koniunktura w Polsce lokalnej 2013 [Economic performance in Polish regions in 2013], doi: 10.7366/1509499545801, s. 5-24; Marek W. Kozak: 10 lat polityki spójności w Polsce [10 years of cohesion policy in Poland], doi: 10.7366/1509499545802, s. 25-50; Janusz Zaleski, Zbigniew...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Grzegorz Gorzelak: Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy [The use of the European Union financial resources for the development of the country: Preliminary analyses], doi: 10.7366/1509499535701, s. 5-25; Magdalena Szmytkowska: Top-down czy bottom-up? Dylematy kształtowania...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Maciej Smętkowski: Źródła wzrostu gospodarczego w regionach krajów Europy Środkowo-Wschodniej - dezagregacja strukturalna [Sources of economic growth in CEEC regions - a structural disaggregation], s. 5-27; Dominika Wojtowicz: Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim [The...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Robert Pyka: Bieguny metropolitalne we Francji. W poszukiwaniu narzędzi wzmacniania współpracy i rozwijania powiązań funkcjonalnych między francuskimi obszarami metropolitalnymi [Metropolitan Poles in France. In search of tools to enhance cooperation and develop functional relationships between French metropolitan regions], s. 5-27;...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze: Mikołaj Herbst, Piotr Wójcik: Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniem korelacji przestrzennej; Paweł Swianiewicz, Karolina Olszowiec: Samorząd jednostek pomocniczych wielkich miast jako ścieżka kariery politycznej; Dominika Wojtowicz, Tomasz Kupiec: Complementarity between programmes and projects within the...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  Spis treści [Contents] Wioletta Wierzbicka: Regionalne zróżnicowanie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw prywatnych w Polsce - analiza taksonomiczna [Regional disparities in the economic efficiency of private companies in Poland - taxonomic analysis], s. 5-20; Karolina Borońska-Hryniewiecka: The role of regional and local authorities in EU...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Paweł Swianiewicz: Konkurencja o środki unijne w opiniach polityków i pracowników samorządowych [Competing for EU funds - the opinions of politicians and local government officials], s. 5-31; Anna Weszczak, Aneta Staszek: The structural and geographical analysis of occupational diseases in Poland in the years 2003-2010 [Analiza...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Przemysław Śleszyński: Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych [Warsaw as a commuting centre], s. 5-25; Adrian Lis, Anna Lis: Tożsamość struktur klastrowych - rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje [Indentity of cluster structures. Theoretical considerations and practical implications], s. 16-44; Łukasz Lewkowicz:...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W NUMERZE [Contents] Artykuły [Articles] Janusz T. Hryniewicz: Gospodarcze źródła globalnego przywództwa USA i pozycja Europy Wschodniej w perspektywie 10-15 lat [Economic sources of the United States’ role as a global leader and the position of Eastern Europe over the next 10-15 years], s. 5-28; Maciej Smętkowski: Wschodnie obszary problemowe i ich...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Małgorzata Suchacka: O przemianach kapitału ludzkiego i szansach na klasę kreatywną na przykładzie regionu przemysłowego [On the transformation of human capital and the chances for a creative class on the example of an industrial region], s. 5-21; Witold Betkiewicz, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz: Wielkomiejska...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]: Artykuły [Articles] Dominika Wojtowicz, Kinga Paciorek: Systemy i narzędzia zarządzania jakością w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych [Quality management systems and effective use of EU funds], s. 5-18; Andrzej Młodak: Statystyka metropolii polskich - problemy i perspektywy [Statistics relating to Polish...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  Spis treści [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Arkadiusz Świadek: Wielkość przedsiębiorstw i ich struktura własności a rozwój innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych [Size and ownership structure of enterprises versus development of innovations in theregional industrial systems], s. 5-23; Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Planowanie zagospodarowania...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 25 - 36 of 86 items