per page
 • Quick view
  15,75 zł 17,50 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]: Maciej Dymkowski: W sprawie nomotetycznych aspiracji psychologii społecznej [On nomothethical aspirations of social psychology], s. 303-315; Eufrozyna Gruszecka: Wdzięczność a szczęśliwe życie [Gratitude and subjective well-being], s. 316-329; Oleg Gorbaniuk, Marta Omiotek: Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura dyspozycji...

  15,75 zł 17,50 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  15,75 zł 17,50 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]: Arkadiusz Białek: Podejmowanie perspektywy epistemicznej przez osoby w różnym wieku [Epistemic perspective-taking in people of different age], s. 185-201; Tomasz Baran: Pomiar zjawiska infrahumanizacji ”obcych„ poprzez atrybucję słów typowo ludzkichi typowo zwierzęcych [Measurement of the out-group infrahumanization effect using...

  15,75 zł 17,50 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  15,75 zł 17,50 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]Piotr Radkiewicz: Ile jest autorytaryzmu w prawicowym autorytaryzmie? Krytyka użyteczności narzędzia pomiaru [How much authoritarianism is in the right-wing authoritarianism? Critical remarks on the usefulness of the measure], s. 97-112;Paweł J. Matusz, Jakub Traczyk, Agata Gąsiorowska: Kwestionariusz Potrzeby Poznania - konstrukcja i...

  15,75 zł 17,50 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  15,75 zł 17,50 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]: Krystyna Skarżyńska, Piotr Radkiewicz: Co wzmacnia/osłabia społeczny darwinizm? O roli doświadczeń z ludźmi, osobowości, wartości osobistych i przywiązania do wspólnoty [What strengthens/weakens the social darwinism? On the role of social experience, personality, personal values and embeddedness in a community], s. 7-23;Edyta...

  15,75 zł 17,50 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  15,00 zł 16,66 zł -10% In Stock

  Spis treści [Contents]Anna Strużyńska-Kujałowicz, Michał Kłosowski: Władza, sukces i porażka a szacowanie własnych osiągnięć [Power, success, failure and estimation of own achievements], s. 289-302;Agnieszka Czerw, Anna Borkowska: Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej [Work as a field of social mission accomplishment], s....

  15,00 zł 16,66 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  30,86 zł 34,29 zł -10% In Stock

  Numer specjalny: Zaawansowane metody statystyczne; redaktor naukowy Tytus SosnowskiSpecial issue: Advanced statistical methods; issue editor Tytus SosnowskiSpis treści [Contents]Tytus Sosnowski: Zaawansowane metody statystyczne. Wprowadzenie [Advanced statistical methods. An introduction], s. 113-116;Elżbieta Aranowska, Jolanta Rytel: Wielowymiarowa...

  30,86 zł 34,29 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  15,75 zł 17,50 zł -10% In Stock

  Spis treści[Contents]Marta Snarska: Obiektywna i spostrzegana natura dzielonych zasobów a preferencje alokacyjne [Objective and subjective nature of distributed resources as determinants of allocation preferences], s. 7-26;Anna Siwy-Hudowska, Anna Kieszkowska-Grudny: Osobowość makiaweliczna i jej czynniki w porównaniach międzypłciowych: znaczenie...

  15,75 zł 17,50 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  Spis treści [Contents]:Iwona Wilmowska: Moralność i sprawność jako wymiary postrzegania społecznego [Morality and competence as dimensions of social perception], s. 199-213;Małgorzata Szcześniak, Agnieszka A. Nieznańska: Co się stanie, gdy mi pomożesz? Spojrzenie międzykulturowe na wzajemność pośrednią [What will happen, when you help me? An intercultural...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]: Małgorzata Niesiobędzka: Relacje podatnik - państwo jako predyktory moralności podatkowe [Taxpayer - state relations as predictors of fiscal morality], s. 123-132;Łukasz Jochemczyk, Andrzej Nowak: Sekret zmarnowanego czasu - dynamika budowania współdzielonej rzeczywistości w negocjacjach [The secret of wasted time: Dynamics of...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  Spis treści [Contents]Maria Lewicka: Psychologia kapitałów: słowo wstępne [Editorial: On the psychology of capitals], s. 7-11;Tomasz Zarycki: Kapitał kulturowy - założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre’a Bourdieu [Cultural capital - Assumptions and prospective applications of Pierre Bourdieu’s theory], s. 12-25; Mikołaj Herbst: Mierzenie jakości...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]:Sławomir Śpiewak, Maria Lewicka: Dyskusja wokół tekstu Tomasza Witkowskiego i Pawła Fortuny ”O psychobiznesie, tolerancji i odpowiedzialności, czyli strategie czystych uczonych„ [Discussion around the paper “On psycho-business, tolerance and responsibility or strategies employed by pure scientists„ by Tomasz Witkowski and Paweł...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  W numerze: Wojciech Kulesza: A co ja robię tu? Teoria poziomu identyfikacji działania dwadzieścia lat później [What am I doing here? Action Identification Theory twenty years later], s. 197-209; Monika Wróbel: O transferze emocji i nastrojów między ludźmi - mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zarażenia afektywnego [On the transfer of emotions and moods...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 25 - 36 of 43 items