per page
 • Quick view
  34,20 zł 38,00 zł -10% In Stock

  MARIA THEISS - redakcja naukowa Politykę społeczną zwykło się pojmować jako działalność państwa ukierunkowaną na podnoszenie standardu i jakości życia ludzi. Książka Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej. Przykład wychowania przedszkolnego proponuje spojrzenie dopełniające tę perspektywę. W jego centrum jest zainteresowanie polityką...

  34,20 zł 38,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  32,40 zł 36,00 zł -10% In Stock

  Sławomir TRUSZ To książka o losie setek tysięcy dzieci cyrkularnych migrantów. Nazywa się je często ”eurosierotami„. W jaki sposób dzieci te są spostrzegane, oceniane i traktowane przez innych? Autor książki w 12 badaniach (5 korelacyjnych i eksperymentalnych) ocenił zakres, w jakim korzystanie z terminu ”eurosierota„ prowadzi do stereotypizacji,...

  32,40 zł 36,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  25,20 zł 28,00 zł -10% In Stock

  Elżbieta Stojanowska Autorka przedstawia w monografii swoje badania dotyczące samowiedzy jednostki. Koncentruje się na dwóch procesach: metapercepcji - co myślą o niej inni oraz poczuciu transparentności własnej osoby - co inni o niej wiedzą. Badania eksplorują sytuacyjne, osobowościowe oraz związane z płcią uwarunkowania aktualnej i pożądanej percepcji...

  25,20 zł 28,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  37,80 zł 42,00 zł -10% Out of stock

  Tomasz SOSNOWSKI Dr Tomasz Sosnowski wybrał bardzo trudną strategię badań dla realizacji swoich celów badawczych. Wartość poznawcza materiału biograficznego, bo ten dominuje w dużej mierze w procesie badawczym, zależy m.in. od sztuki budowania relacji werbalnej z badanym, z interlokutorem. Jest dla doświadczonego badacza kryterium, wedle którego można...

  37,80 zł 42,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  32,40 zł 36,00 zł -10% In Stock

  Joanna RóŻYCKA-TRAN W monografii prezentowane są badania nad przekonaniem o antagonistycznym charakterze relacji społecznych, które objęły prawie 15 000 osób pochodzących z 60 krajów. Przekonanie to analizowane jest na dwóch poziomach - poszczególnych jednostek (poprzez analizę związków z cechami osobowości, aspiracjami życiowymi, stylami funkcjonowania...

  32,40 zł 36,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  36,00 zł 40,00 zł -10% In Stock

  redakcja naukowa Gabriela Grotkowska, Urszula Sztanderska Omawiana książka stanowi próbę kompleksowego, a zarazem ściśle naukowego zbadania uwarunkowań wyborów edukacyjnych związanych z podejmowaniem studiów wyższych w Polsce. Na polskim rynku jest to książka unikatowa i nowatorska ze względu na holistyczne ujęcie, rygor metodologiczny i zakres danych...

  36,00 zł 40,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  25,20 zł 28,00 zł -10% In Stock

  Barbara GAWDA Wyniki badań przedstawione w monografii pokazują - ogólnie rzecz ujmując - że pismo ręczne nie może stanowić metody diagnozy osobowości, poziomu lęku czy temperamentu, choć pozwala na wskazanie cech patologii w porównaniu z normą. Praca powinna zatem rozstrzygnąć wiele toczących się sporów w nauce. Jej niewątpliwą zaletą jest pokazanie...

  25,20 zł 28,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  36,00 zł 40,00 zł -10% In Stock

  Aleksandra SZYMKóW-SUDZIARSKA Ta książka przedstawia wiele niezwykłych, przeważnie niedawno zebranych faktów przekonujących, że poznawanie świata nie jest dziełem pojedynczego, izolowanego odeń umysłu. Funkcjonowanie umysłu pozostaje pod przemożnym wpływem zmiennych stanów bieżącego środowiska, stanów ciała, zamiarów i celów poznającego człowieka, a...

  36,00 zł 40,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% Out of stock

  W numerze [Contents] Ewa Skimina, Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus, Tomasz Rowiński, Artur Świtalski: Zachowania celowe mierzone samoopisowo - pomiar i struktura [Self-reported purposive behaviors - measurement and structure], s. 7- 32; Olga Cholewa, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Bogdan Zawadzki: Pomiar stylu przywiązania w relacji człowiek-pies. Struktura...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  27,00 zł 30,00 zł -10% In Stock

  Beata MIRUCKA Podmiot ucieleśniony. Psychologiczna analiza reprezentacji ciała i tożsamości cielesnej to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia, która w sposób całościowy podejmuje zagadnienie doświadczania własnego ciała. Autorka prowadzi czytelnika przez najważniejsze etapy procesu ucieleśnienia, począwszy od poziomu neuronalnych obrazów...

  27,00 zł 30,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  34,20 zł 38,00 zł -10% In Stock

  Tomasz BAJKOWSKI Monografia Tomasza Bajkowskiego ma wiele istotnych walorów. Przede wszystkim jej problematyka badawcza wpisuje się w szeroki obszar interdyscyplinarnego zainteresowania współczesną rodziną, wzbogacając nauki społeczne o nowe aspekty wiedzy o tej podstawowej grupie społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny pochodzenia i jej roli...

  34,20 zł 38,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 13 - 24 of 171 items