per page
 • Quick view
  83,13 zł 92,36 zł -10% In Stock

  CONTENTS GENERAL ARTICLES • Christian Tomuschat: Individual and Collective Identity: Factual Givens and Their Legal Reflection in International Law. Words in Commemoration of Krzysztof Skubiszewski, doi 10.7420/pyil2017a, pp. 11-34; • Alessandra La Vaccara: Past Conflicts, Present Uncertainty: Legal Answers to the Quest for Information on Missing Persons...

  83,13 zł 92,36 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • e-book Quick view
  34,20 zł 38,00 zł -10% In Stock

  The outstanding work by Prof. Anna Młynarska-Sobaczewska devoted to an extremely important and pressing issue of the right to culture was based on an extensive source material, which consists of both international, regional (including European) and national normative acts, as well as judicatures of the European Court of Human Rights and national courts....

  34,20 zł 38,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  34,20 zł 38,00 zł -10% In Stock

  Anna MŁYNARSKA-SOBACZEWSKA Znakomita praca prof. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, poświęcona nader ważnej i aktualnej problematyce prawa do kultury, oparta została na rozbudowanej bazie źródłowej, na którą składają się zarówno akty normatywne rangi międzynarodowej, regionalnej (w tym europejskiej) i krajowej, jak również judykaty - Europejskiego Trybunału...

  34,20 zł 38,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • e-book Quick view
  39,60 zł 44,00 zł -10% In Stock

  Patrycja GRZEBYKKsiążka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego to pierwsza na polskim rynku monografia wskazująca dopuszczalne prawnie cele w konfliktach zbrojnych zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i niemiędzynarodowym. Omówiono w niej cele osobowe i rzeczowe przede wszystkim z perspektywy...

  39,60 zł 44,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Marek WĄSOWICZ Jarosław KUISZ Książka zapowiadana - w opracowaniu redakcyjnym

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock
 • Quick view
  32,40 zł 36,00 zł -10% In Stock

  Agnieszka BIEŃCZYK-MISSALA W latach dziewięćdziesiątych XX wieku świat nie radził sobie z reagowaniem na masowe naruszenia praw człowieka. Bierna lub nieudolna postawa państw i instytucji międzynarodowych wobec zbrodni w b. Jugosławii, Rwandzie czy Somalii stanowiły motywację do zmiany myślenia o istocie ochrony praw człowieka. Wyraził to wprost...

  32,40 zł 36,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  64,80 zł 72,00 zł -10% In Stock

  Celem tej książki jest przedstawienie szerokiej koncepcji sporów teoretycznych w prawoznawstwie, która obejmowałaby nie tylko wyjaśnienie prawniczej natury tych sporów, lecz także ich filozoficznych podstaw. Znany amerykański teoretyk prawa Ronald Dworkin argumentował, że zjawisko sporów teoretycznych, rozumianych jako spory o ”podstawy prawa„, stanowi...

  64,80 zł 72,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  51,30 zł 57,00 zł -10% In Stock

  This book addresses issues connected with Russia’s 2014 annexation of Crimea that are both of key current relevance and crucial from the point of view of both international law and international relations. It not only offers a comprehensive elaboration of the subject, but also presents it from the points of view of states directly engaged in the conflict....

  51,30 zł 57,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  31,50 zł 35,00 zł -10% In Stock

  Dzisiaj kosmos jest blisko nas. Techniki kosmiczne wykorzystuje się w meteorologii, geodezji, kartografii, geologii, rolnictwie, transporcie i wielu innych dziedzinach - nie sposób wymienić ich wszystkich. Łączność satelitarna jest powszechnie używana w żegludze morskiej i powietrznej oraz w zwykłych rozmowach telefonicznych. Radiodyfuzja satelitarna...

  31,50 zł 35,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  31,50 zł 35,00 zł -10% In Stock

  Niniejszy tom esejów stanowi kontynuację opublikowanego w 2015 r. zbioru Prawo i literatura. Szkice, poświęconego tematyce prawnej w literaturze polskiej XIX w. Tym razem przedmiotem analizy (…) stały się wybrane utwory literackie okresu międzywojennego. Podobnie jak w przypadku poprzedniego tomu staraliśmy się sięgać po różne gatunki (…) i tematykę w...

  31,50 zł 35,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 25 - 36 of 132 items