per page
 • Quick view
  64,80 zł 72,00 zł -10% In Stock

  Celem tej książki jest przedstawienie szerokiej koncepcji sporów teoretycznych w prawoznawstwie, która obejmowałaby nie tylko wyjaśnienie prawniczej natury tych sporów, lecz także ich filozoficznych podstaw. Znany amerykański teoretyk prawa Ronald Dworkin argumentował, że zjawisko sporów teoretycznych, rozumianych jako spory o ”podstawy prawa„, stanowi...

  64,80 zł 72,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  51,30 zł 57,00 zł -10% In Stock

  This book addresses issues connected with Russia’s 2014 annexation of Crimea that are both of key current relevance and crucial from the point of view of both international law and international relations. It not only offers a comprehensive elaboration of the subject, but also presents it from the points of view of states directly engaged in the conflict....

  51,30 zł 57,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  31,50 zł 35,00 zł -10% In Stock

  Dzisiaj kosmos jest blisko nas. Techniki kosmiczne wykorzystuje się w meteorologii, geodezji, kartografii, geologii, rolnictwie, transporcie i wielu innych dziedzinach - nie sposób wymienić ich wszystkich. Łączność satelitarna jest powszechnie używana w żegludze morskiej i powietrznej oraz w zwykłych rozmowach telefonicznych. Radiodyfuzja satelitarna...

  31,50 zł 35,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  31,50 zł 35,00 zł -10% In Stock

  Niniejszy tom esejów stanowi kontynuację opublikowanego w 2015 r. zbioru Prawo i literatura. Szkice, poświęconego tematyce prawnej w literaturze polskiej XIX w. Tym razem przedmiotem analizy (…) stały się wybrane utwory literackie okresu międzywojennego. Podobnie jak w przypadku poprzedniego tomu staraliśmy się sięgać po różne gatunki (…) i tematykę w...

  31,50 zł 35,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  39,60 zł 44,00 zł -10% In Stock

  Publikacja składa się z czterech niezależnych raportów z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczących orzekania i realizowania programów korekcyjno-edukacyjnych w zakładach karnych i w warunkach wolnościowych wobec sprawców przestępstw o charakterze agresji i przemocy domowej oraz prowadzenia pojazdu pod...

  39,60 zł 44,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • e-book Quick view
  36,00 zł 40,00 zł -10% In Stock

  Książka Dawida Sześciło jest znakomitym przewodnikiem po meandrach instytucjonalnego krajobrazu opieki zdrowotnej w Europie. Nie tylko rzetelnym i świetnie osadzonym w dostępnym materiale porównawczym, ale przede wszystkim pozbawionym ideologicznego zacietrzewienia. Jej autor analizuje wchodzące w grę rozwiązania chłodnym okiem, w każdym przypadku...

  36,00 zł 40,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  39,60 zł 44,00 zł -10% In Stock

  In recent years, and more specifically, since the outbreak of the Eurozone crisis in 2010, the model of integration has changed. The rising political power of the strongest Member States and the political segmentation of the European Union into separate circles of integration have become the new reality. These processes have been accompanied by a range of...

  39,60 zł 44,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  36,00 zł 40,00 zł -10% In Stock

  Książka Witolda Klausa jest niezwykle interesującą próbą przedstawienia problemu przemocy domowej wobec kobiet z perspektywy multikulturowej. Próbą zdecydowanie udaną. Książka zawiera nie tylko opis problemu, lecz także jego uwarunkowań i konsekwencji. Autor wykazuje również jak skomplikowanym zagadnieniem jest stworzenie systemu skutecznej reakcji...

  36,00 zł 40,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  32,40 zł 36,00 zł -10% In Stock

  Profesor Anna Kossowska jest postacią nauki socjologii i prawa, a przede wszystkim polskiej kryminologii. Świadczy o tym taka właśnie tematyczna różnorodność tekstów zamieszczonych w książce Jej poświęconej. Takie jest też moje postrzeganie dorobku Pani Profesor. W dzisiejszym świecie, także w nauce, bardzo ważna jest odpowiedzialność za słowo, za to...

  32,40 zł 36,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  46,80 zł 52,00 zł -10% In Stock

  Ostatnią wielką, zwycięską wojną Zachodu była zimna wojna. Po tym zwycięstwie zapowiadało się długie jego panowanie w porządku światowym. I oto stała się rzecz nieoczekiwana. W pozimnowojennym ćwierćwieczu państwa zachodnie zdecydowały się na przeprowadzenie kilku interwencji zbrojnych, które przyspieszyły kres dominacji Zachodu w świecie. Paradoks tym...

  46,80 zł 52,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  46,80 zł 52,00 zł -10% In Stock

  Prezentowana monografia dotyczy przesłanek dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny, czyli określonych w obowiązujących przepisach warunków, od których uzależniona jest możliwość prowadzenia sprawy przed tym Trybunałem. Szczegółowej analizie poddano przesłanki wymienione w art. 17 Statutu MTK: - brak działania państwa,...

  46,80 zł 52,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 25 - 36 of 124 items