per page
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Stanisław OSSOWSKI Ksiązka zapowiadana - w przygotowaniu redakcyjnym

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, obecnie brak na półce Chociaż na rynku wydawniczym istnieje wiele prac poświęconych problematyce twórczości, książka ta stanowi pozycję wyróżniającą się. Otrzymaliśmy w niej sporą dawkę wiedzy o tym, czym są kompetencje osobowościowe i twórcze człowieka pracującego oraz kiedy i w czym mogą mu one być pomocne. Praca warta jest publikacji,...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, tytułu obecnie brak na półce Książek poświęconych psychologii aktorów jest niewiele, i to nawet w skali literatury światowej. Z tego względu z dużym uznaniem oceniam tę propozycję edytorską, pomyślaną jako praca zbiorowa z tego interesującego zakresu. Kompozycja całości książki, zawierającej trzy części, jest dobrze zaprojektowana. (…)...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  23,40 zł 26,00 zł -10% In Stock

  W prezentowanej książce Swietłana Mulina dokładnie omawia stosunki zesłanych na Syberię powstańców styczniowych z tamtejszą społecznością. Na podstawie imponujących zbiorów danych osobowych ponad czterech tysięcy zesłańców Autorka dokonała wieloaspektowej analizy polskich kolonii w różnych miejscach Syberii Zachodniej. Uwzględniła m.in.: sytuację...

  23,40 zł 26,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  25,20 zł 28,00 zł -10% In Stock

  Dlaczego tak jest, że jeden system ulega zniszczeniu, a inny ma zdolność do przetrwania? Czy możliwa jest polityka odporności i elastyczności w obliczu gwałtownych zmian i fali szoków? Czy destrukcja może być twórcza? Agnieszka Rothert odpowiada na te pytania w sposób prowokacyjny i niekonwencjonalny. Wszechświat, rafy koralowe, ulice miast, ludzki mózg...

  25,20 zł 28,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  42,30 zł 47,00 zł -10% In Stock

  Przepraszamy, obecnie brak na półce Przez długi czas w podejściu do Prus Wschodnich obowiązywał bezwzględny prymat politycznej instrumentalizacji. Historia tych ziem musiała być albo niemiecka, albo litewska, albo polska, albo od niedawna także rosyjska, przez co Prusy Wschodnie stały się igrzyskiem badaczy dochodzących narodowych uprawnień. W swoim...

  42,30 zł 47,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  31,50 zł 35,00 zł -10% In Stock

  Niniejszy tom esejów stanowi kontynuację opublikowanego w 2015 r. zbioru Prawo i literatura. Szkice, poświęconego tematyce prawnej w literaturze polskiej XIX w. Tym razem przedmiotem analizy (…) stały się wybrane utwory literackie okresu międzywojennego. Podobnie jak w przypadku poprzedniego tomu staraliśmy się sięgać po różne gatunki (…) i tematykę w...

  31,50 zł 35,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, obecnie brak na półce W świecie wielkich bohaterów Dostojewskiego, który wyłania się z kart prezentowanej książki, nie ma miejsca na ciszę, afirmację status quo czy światopoglądową pewność. Rozpadowi ulegają w nim wszelkie tradycyjne podziały aksjologiczne oraz gotowe, moralne i religijne prawdy o człowieku. Rozdarte, płonące postacie...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  28,80 zł 32,00 zł -10% In Stock

  W prezentowanej książce ukazano przemiany zachodzące w szkolnictwie wyższym w Polsce oraz w innych krajach na tle porównawczym, traktując je jako część szerszych zmian społecznych ostatniego ćwierćwiecza. Pracę otwiera niepublikowany dotychczas w języku polskim znakomity tekst prof. Zygmunta Baumana, poddający twórczej refleksji miejsce i rodzaj edukacji...

  28,80 zł 32,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  39,60 zł 44,00 zł -10% Out of stock
 • Quick view
  23,82 zł 26,47 zł -10% In Stock

  seria Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa Wiejska Polska to znacząca, bo sięgająca dwóch piątych, część społeczeństwa. (…) Zasadne są więc pytania, kim są, jakie zawody wykonują mieszkańcy obszarów wiejskich, czym charakteryzuje się ich społeczne położenie w stosunku do reszty społeczeństwa, w tym jego miejskiej części. By zgłębić problem, trzeba postawić...

  23,82 zł 26,47 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  36,00 zł 40,00 zł -10% In Stock

  Nagość jest czymś, co się zauważa, co przykuwa uwagę, przynajmniej osób doświadczających jako normy ubrania. Ale czy na pewno wiemy jak ludzie doświadczają nagości własnej? Jak doświadczają nagości innych? Czego szukają w nagości innego i jak znają własną nagość? Tylko na pierwszy rzut oka odpowiedzi są proste i banalne. To prawda, że w naszym kręgu...

  36,00 zł 40,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 49 - 60 of 128 items