per page
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany! Książka prezentuje spojrzenie na zagadnienie bezrobocia i rynku pracy od strony mikroekonomicznej i lokalnej. To wyróżnia ją na tle większości opracowań dotyczących problematyki bezrobocia. Jest efektem prac badawczych prowadzonych na terenie gmin i powiatów zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym i...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  29,70 zł 33,00 zł -10% In Stock

  Giandomenico Majone to jedna z najbardziej wpływowych postaci nauk społecznych po obu stronach Atlantyku. Kiedy wydawał tę książkę w Stanach Zjednoczonych, ewaluacja i przygotowywanie działań państwa (np. reform polityki ochrony środowiska czy ochrony zdrowia) zmonopolizowane były przez model ekonomiczny - Majone nazywa go decyzjonizmem - w którym...

  29,70 zł 33,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  63,00 zł 70,00 zł -10% In Stock

  Książka jest analitycznym studium procesów innowacji w małych przedsiębiorstwach oraz roli tych przedsiębiorstw w dynamizowaniu rozwoju lokalnego. Empiryczną podstawę pracy tworzą wyniki badań przeprowadzonych w 7 krajach (Belgia, Francja, Irlandia, Polska, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy). Autorzy przedstawiają modele opisujące zdolność małych firm...

  63,00 zł 70,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, dysponujemy bardzo niewielką liczbą egzemplarzy. Osobę zainteresowaną prosimy o telefon do wydawnictwa. Staraniem Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i Fundacji Studiów Międzynarodowych na polskim rynku publikacji naukowych ukazuje się seria monograficzna pod tytułem Żurawia Papers. Celem tej serii, wykorzystującej zagraniczne...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  35,10 zł 39,00 zł -10% In Stock

  Książka przedstawia wyniki kompleksowej ewaluacji ex post, przeprowadzonej dla działań finansowanych z budżetów czterech pierwszych lat Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy 1994-1999. Ocen dokonywano w terenie - na pograniczu polsko-niemieckim, analizowano także działania podjęte w instytucji zarządzającej całym programem. Dążeniem...

  35,10 zł 39,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  16,20 zł 18,00 zł -10% In Stock

  Prezentowane opracowanie koncentruje się na analizie strukturalnej konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. Nawiązuje ono do bieżącej sytuacji na progu członkostwa Polski w UE, ale również ilustruje retrospekcję zmian w konkurencyjności branżowej i gałęziowej polskiej gospodarki na rynku UE od momentu podpisania Układu...

  16,20 zł 18,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  26,10 zł 29,00 zł -10% In Stock

  Rozważania zawarte w tej książce wpisują się w nurt empirycznych badań wpływu na wzrost gospodarczy tzw. nowych czynników rozwoju. Zalicza się do nich zazwyczaj kapitał intelektualny - wiedzę naukową i poziom wykształcenia społeczeństwa - a także kreowany przez państwo system formalnoprawny, w którym działają podmioty gospodarcze. Powszechnie przyjmuje...

  26,10 zł 29,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany! Książka dostępna w wersji elektronicznej http://www.ibuk.pl/fiszka.php?id=1786 http://www.publio.pl/kapital-ludzki-i-kapital-spoleczny-a-rozwoj-regionalny,p47642.html Zamiarem Autorów książki jest interdyscyplinarne spojrzenie na kapitał ludzki i kapitał społeczny, a także na ich związki z rozwojem regionalnym. Określenia...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany, ale wersja elektroniczna książki dostępna np. na: http://www.ibuk.pl/fiszka/142457/stosunki-pracy-w-polskich-organizacjach.html http://www.zinamon.pl/artykul/Janusz-T-Hryniewicz/Stosunki-pracy-w-polskich-organizacjach,1657450AEB Janusz T. Hryniewicz, badając stosunki pracy w polskich organizacjach, eksponuje kulturowe...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  29,70 zł 33,00 zł -10% In Stock

  Książka Jerzego Hausnera nie zawiera jego wspomnień. Nie interesują go anegdoty czy opisy personalnych rozgrywek, lecz analiza, przedstawienie reguł i uwarunkowań prowadzenia polityki społeczno-gospodarczej. Zamiarem Autora było przedstawienie rzetelnego raportu (acz subiektywnego, o czym wspomina), który wszystkim zainteresowanym pozwoli lepiej zrozumieć...

  29,70 zł 33,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  39,60 zł 44,00 zł -10% In Stock

  Dostępna także wersja elektroniczna książkihttp://www.ibuk.pl/fiszka.php?id=1427 Jakże często klucza do dobrobytu szuka się w ”pobudzaniu„ gospodarki, czyli zwiększaniu popytu przez państwo, a wyjaśnienia wszelkich jej problemów - w ”chłodzeniu„ gospodarki, czyli w zmniejszaniu rozmiarów lub tylko tempa wzrostu owego popytu. Książka Andrzeja Rzońcy...

  39,60 zł 44,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 145 - 155 of 155 items