per page
 • Quick view
  17,15 zł 19,05 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak: Jubileusz Profesor Marii Halamskiej, s. 7-10; Grzegorz Gorzelak: Maria Halamska - Uczona z klasą, s. 11-14. A r t y k u ł y [Articles] Jerzy Wilkin: Czy istnieje teoria rozwoju obszarów wiejskich i czy takiej teorii potrzebujemy? [Is There a Theory of Rural Areas Development and Do We Need Such a...

  17,15 zł 19,05 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  Od numeru 1/2018 Psychologia Społeczna będzie ukazywać się jako Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna) i będzie dostępny na stronie http://spbulletispbulletin.com/n.com/ Zapraszamy również na niniejszą stronę w celu uzyskania informacji dla Autorów zainteresowanych publikowaniem na łamach Social Psychological Bulletin (Psychologia...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,10 zł 19,00 zł -10% In Stock

  Contents [W numerze] Editors’ Note [Od redakcji], s. 7-10. Articles [Artykuły] David Freshwater: The Importance of Improving Incentives and Employment Opportunities for Farm Households in Poland [Znaczenie wzrostu atrakcyjności i możliwości zatrudnienia pozarolniczego dla małych gospodarstw rolnych], doi 10.7366/wir032017/01, s. 11-34; Kyösti Arovuori:...

  17,10 zł 19,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,10 zł 19,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contens] Andrzej Kaleta: Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Tadeuszu Wierzbickim (1919-2017) [Professor Zbigniew Tadeusz Wierzbicki (1919-2017) in Memoriam], doi 10.7366/wir042017/01, s. 7-16. Artykuły [Articles] Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz: Wydajność pracy i czynniki ją kształtujące w polskim rolnictwie w latach 2000-2015 [Labour...

  17,10 zł 19,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contens] ARTYKUŁY [ARTICLES] Łukasz Drozda: Pułapka gentryfikacji? Związki ”uszlachetniania„ przestrzeni z programami rewitalizacji polskich miast [A gentrification trap? The relations between “enriching„ space and municipal revitalization programmes in Polish cities], doi 10.7366/1509499547001, s. 5-22; Mariusz E. Sokołowicz: Miejskie dobra...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • e-book Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]Roman Kuźniar: Zbigniew Brzeziński - dziedzictwo myśli i działania [Zbigniew Brzeziński - Legacy of Thoughts and Actions], s. 11-12;Robert Kupiecki: Zbigniew Brzeziński - strateg w świecie wartości [Zbigniew Brzeziński - A Strategist in the World of Values], s. 13-20.S T U D I A [S T U D I E S]Patrycja Grzebyk: Powrót wojny totalnej -...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W NUMERZE [CONTENTS] Artykuły [Articles] Agnieszka Bieda: Urban renewal and the value of real properties [Rewitalizacja przestrzeni miejskiej a wartość nieruchomości], doi 10.7366/1509499536901, s. 5-28; Katarzyna Zawalińska, Jakub Rok: Wojewódzkie tablice przepływów międzygałęziowych dla Polski: konstrukcja i interpretacja [Regional Input-Output tables...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  76,72 zł 85,24 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Danuta Janicka: Hube - Makarewicz - Wolter. Trzy koncepcje karania na przestrzeni stu lat [Hube - Makarewicz - Wolter: Three Conceptions of Punishment in the Course of a Century], doi 10.7420/AK2017A, s. 5-26; Zbigniew Lasocik: Kryminologia rynku pracy [Labour Market Criminology], doi 10.7420/AK2017B, s. 27-70; Łukasz Wieczorek:...

  76,72 zł 85,24 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] Karolina Żelechowska, Agnieszka Pluta: Relacje międzygrupowe a empatia - perspektywa behawioralna i neuropsychologiczna [Intergroup relationship and empathy - neuropsychological and behavioural approach], s. 7-24; Jan Jędrzejczyk, Karol Lewczuk: Wyczerpanie ego, glukoza i kryzys replikacyjny: Dwadzieścia lat zasobowego modelu...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents] János Kornai: Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych - część pierwsza [The system paradigm revisited: Clarification and additions in the light of experiences in the post-socialist region - Part I], doi 10.15678/ZP.2017.41.3.01, s. 7-18; Maciej D. Kryszczuk,...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • e-book Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]Studia [Studies]Edward Haliżak: Międzynarodowa ekonomia polityczna - subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych [International Political Economy - A Subdiscipline of International Relations], doi 10.7366/020909611201701, s. 9-34;Tomasz Grzegorz Grosse: China’s Monetary Power: A Case Study of the Chinese Method of Currency...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 25 - 36 of 292 items