per page
 • Quick view
  37,63 zł 41,81 zł -10% In Stock

  W numerze: Od redakcji Referaty sesji plenarnych, s. 15-130Miklós Lévay: ”Wykluczenie społeczne„: popularne pojęcie we współczesnej kryminologii. Wykluczenie społeczne i przestępczość w Europie Środkowej i Wschodniej; Christian Pfeiffer, Michael Windzio, Matthias Kleimann: Media, zło i społeczeństwo. Wykorzystanie mediów i ich wpływ na postrzeganie...

  37,63 zł 41,81 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% Out of stock

  W numerze:Ewa Czerniawska, Joanna Maria Czerniawska-Far: Zapachy jako wskazówki pamięciowe, s. 9-32;Szymon Emilia Draheim: Jak oczy mogą zdradzać kłamstwo? Osobowość makiaweliczna a dwa rodzaje mrugania jako korelaty procesów emocjonalnych i poznawczych, s. 33-46;Andrzej Łukasik: Wyobrażenia odtwórcze i twórcze - perspektywa ewolucyjna, s. 47-74;Jan...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze: Marek Szydło: Państwowe monopole handlowe na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej [State monopolies of a commercial character in the internal market of the EU], s. 5-32; Zbigniew Kuniewicz: Rezygnacja jako przesłanka wygaśnięcia mandatu członka organu spółki kapitałowej [Resignation as a reason of mandate expiry of a member of capital company...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  14,88 zł 16,53 zł -10% In Stock

  W numerze:Maria Halamska: Rolnicy - Wspólna Polityka Rolna - rozwój [Farmers - Common Agricultural Policy - Development], s. 5-12; Magdalena Kossow: Społeczne wytwarzanie przestrzeni w Starym Testamencie [Social Creation of Space in the Old Testament], s. 13-26; Ewa Nowińska-Łaźniewska, Piotr Nowak: Współpraca międzynarodowa w ramach projektów INTERREG...

  14,88 zł 16,53 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  Psychologia Społeczna jest nowym periodykiem, organem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Profil kwartalnika obejmuje problematykę szeroko rozumianej psychologii społecznej: obok eksperymentalnej ps, publikuje prace z pogranicza różnych dyscyplin traktujących o człowieku w środowisku społecznym, poczynając od socjologii i innych nauk...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  NAKŁAD WYCZERPANY W numerze: I. Przekłady [Translations] Nick Zangwill: Piękno [Beauty], s. 7-26; Richard Shusterman: Sztuka jako dramatyzacja [Art as Dramatization], s. 26-41. II. Między krytyką a estetyką [Between Criticism and Aesthetics] Leszek Sosnowski: Dzieło jako ”rzecz teoretyczna„. Koncepcja sztuki Arthura C. Danto [Work of Art as...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany. W numerze [Contents]: Tadeusz Skoczny: Pomoc publiczna w transporcie lotniczym w świetle prawa wspólnotowego [Public Aid to Air Transport in the Light of the EC Law]; Marta Kulikowska: Procedura kierowania pytań prejudycjalnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przez polskie sądy administracyjne [The Practice of...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany. W numerze [Contents]: Katarzyna Sękowska: Kryteria oceny czasu trwania postępowania sądowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [Length of proceedings in the jurisprudence of the European Court of Human Rights]; Artykuł 6 Konwencji [Article6 of the ECHR]: Sprawa Tabor przeciwko Polsce (skarga nr...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  14,88 zł 16,53 zł -10% In Stock

  W numerze: Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki, Marek Kozak, Maciej Smętkowski: Władze miast wobec zagrożenia degradacją społeczno-gospodarczą w warunkach transformacji systemowej [Towns Authorities’ Response to Socio-economic Degradation in the Process of Systematic Transformation], s. 5-31; Paweł Kościelecki: Kultura w regionach - analiza dokumentów...

  14,88 zł 16,53 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) - to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 301 - 310 of 310 items