ANTAGONIZM SPOŁECZNY
w umysłach ludzi i kulturach świata

Joanna RÓŻYCKA-TRAN

W monografii prezentowane są badania nad przekonaniem o antagonistycznym charakterze relacji społecznych, które objęły prawie 15 000 osób pochodzących z 60 krajów. Przekonanie to analizowane jest na dwóch poziomach – poszczególnych jednostek (poprzez analizę związków z cechami osobowości, aspiracjami życiowymi, stylami funkcjonowania w relacjach interpersonalnych, roszczeniowością, sposobami rozwiazywania konfliktów, negatywną wizją świata społecznego) i całych społeczeństw (poprzez związki z wymiarem indywidualizmu i kolektywizmu, dochodem i poziomem rozwoju kraju, jakości demokracji, a także poziomem wydatków na zbrojenia). Podsumowaniem badań jest profil psychologiczny osoby o tendencji do antagonistycznego spostrzegania relacji oraz charakterystyka kultury (ideologii) antagonistycznej.

Izomorfizm był od dziesięcioleci ważnym pojęciem  w metodologii nauk  społecznych, przy czym należał do  tzw. filozofii nauki, a nie do jej warstwy operacyjnej. W przypadku pracy dr Różyckiej-Tran, izomorfizm staje się metodą dwupoziomowej analizy danych: jednostkowych i zagregowanych na poziomie krajów. Uważam, że jest to pierwsza tak udana próba w polskiej literaturze, a także należąca wciąż do rzadkości w światowej.
Z recenzji prof. Pawła Boskiego

Autorka w udatny sposób łączy różne wątki psychologii społecznej i międzykulturowej, ale też socjologii, ekonomii i politologii. Praca ma więc charakter zarówno międzykulturowy, jak i interdyscyplinarny, choć pozostaje rygorystyczna metodologicznie (co jest dość rzadkim zjawiskiem wśród prac takiego rodzaju).
Z recenzji prof. Bogdana Wojciszke

Joanna RÓŻYCKA-TRAN – psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wielokrotna stypendystka MEN, finalistka prestiżowego konkursu Harry & Pola Triandis Award na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu psychologii międzykulturowej (obronioną w Polskiej Akademii Nauk). Zainteresowania badawcze:  psychologia społeczna i między/kulturowa, wyznawane przekonania, wartości i światopoglądy (również przekonania religijne) na wymiarze epistemologicznym i aksjologicznym kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury wietnamskiej. Autorka blisko czterdziestu publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i międzynarodowych, artykułów popularnonaukowych, jak również książki Życie społeczne jako Gra. Kontekst międzykulturowy (2010) oraz Podróże psychologiczne przez kultury świata (wraz z Pawłem Boskim i Piotrem Sorokowskim;  2015). Pracę naukową łączy z pasją podróżowania, szczególnie w rejonie Azji Południowo-Wschodniej.
37.80
34.02 zł

Darmowe pliki:
SPIS_TRESCI
autor: Joanna RÓŻYCKA-TRAN
format: B-5
ISBN: 978-83-7383-957-1
liczba stron: 212
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2018
uwagi: wydanie pierwsze


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f