POLSKO-NIEMIECKIE MIEJSCA PAMIĘCI
t. 4: REFLEKSJE METODOLOGICZNE

Teksty zamieszczone w czwartym tomie Polsko-niemieckich miejsc pamięci to zaproszenie za kulisy projektu. Prezentujemy w nim teoretyczne i metodologiczne założenia całego przedsięwzięcia. Na pytanie, jak powstają kultury pamięci i za pomocą jakich instrumentów można je analizować, tom daje nie jedną, lecz wiele uzupełniających się odpowiedzi. Zebrane w nim artykuły dotyczą różnych aspektów badań nad pamięcią i wpływu poszczególnych dyscyplin na powstawanie tożsamości zbiorowych oraz proponują krytyczną konfrontację z przesłankami projektu Polsko-niemieckie miejsca pamięci | Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. 
 

Im ciemniejsze są wizje przyszłości, tym większe zainteresowanie pamięcią. Czwarty tom Polsko-niemieckich miejsc pamięci czyni przedmiotem refleksji właśnie tę fascynację pamięcią zbiorową, która trwa od trzech dziesięcioleci i, jak wszystko wskazuje, nie mija. Zebrane tu artykuły stawiają pytania o nosicieli zbiorowej pamięci, o granice w badaniu miejsc pamięci, o złożone stosunki zapamiętywania i zapominania, o podejścia różnych dyscyplin humanistycznych do zjawiska pamięci zbiorowej. Jak wszystkie badania historyczne, badania nad pamięcią potrzebują krytyki źródeł, krytyki metod i krytyki otrzymanych wyników. Niniejszy tom odpowiada na tę potrzebę.
prof. dr hab. Krzysztof Pomian
 

W
tomie publikują:
Martin Aust, Moritz Csáky, Heinz Duchhardt, Étienne François, Maciej Górny, Christian Gudehus, Hans Henning Hahn, Heidi Hein-Kircher, Jerzy Jedlicki, Violetta Julkowska, Urte Kocka, Kornelia Kończal, Georg Kreis, Andreas Lawaty, MIchael G. Müller, Hubert Orłowski, Rüdiger Ritter, Peter Steinbach, Beate Störtkuhl, Izabela Surynt, Robert Traba, Joanna Wawrzyniak, Tobias Weger, Harald Welzer, Anna Zalewska.

Równolegle z polskim wydaniem tomu ukazuje się jego edycja niemiecka.
W latach 2012–2015 w obydwu krajach zostały opublikowane wszystkie tomy.

Na stronie wydawnictwa Schoeningh mogą Państwo zapoznać się z niemieckim wydaniem książki
https://www.schoeningh.de/katalog/reihe/deutsch_polnische_erinnerungso.html

Więcej informacji o projekcie Polsko-niemieckie miejsca pamięci znajdą Państwo na stronie Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
http://www.cbh.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=21&Itemid=136&lang=pl

Hans Henning Hahn, ur. 1947, profesor historii wschodnio-europejskiej na Uniwersytecie Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu, specjalizuje się w historii Polski i Europy Wschodniej. Cieszy się międzynarodową renomą jako znawca historii Polski; bada kultury pamięci i stereotypy historyczne.

Robert Traba, ur. 1958, profesor w Instytucie Studiów Poli-tycznych Polskiej Akademii Nauk i na berlińskim Freie Universität, od 2006 roku dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Zajmuje się historią kulturową oraz historiami regionów pogranicza polsko-niemieckiego i Europy Środkowo-Wschodniej.

tom 1
http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2478


tom 2
http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2424

tom 3
http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2198

 

 


63.00
56.70 zł

autor: Robert TRABA, Hans Henning HAHN
przy współpracy Macieja GÓRNEGO, Kornelii KOŃCZAL

format: B-5
ISBN: 978-83-7383-499-6
ISBN 2: 978-83-7383-493-4 dla serii
liczba stron: 362
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: twarda
rok wydania: 2013
uwagi: wydanie pierwsze


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (BZ WBK)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f