2007 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 1
UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, które – choć niezbędne – nie są ani oczywiste, ani zdeterminowane. Jest fenomenem, którego rozpatrywanie wymaga interdyscyplinarnych i wielowątkowych badań.
Nowy kwartalnik ma stworzyć przestrzeń dla naukowej debaty nad tym fenomenem. Redakcja wyraża nadzieję, że znajdzie się w nim miejsce na rozważania konceptualne i teoretyczne, ale także na rzetelne i wnikliwe studia empiryczne, zwłaszcza porównawcze.

INFORMACJA DLA AUTORÓW na dole  strony

W numerze:

Hubert Izdebski: Od administracji publicznej do public governance [From public administration to public governance], s. 7–20;
Łukasz Mamica: Analiza porównawcza zasobów determinujących możliwości prowadzenia w Polsce polityki innowacyjnej [Comparative analysis of determinants of economic innovation], s. 21–42;
Jerzy Hausner: Polityka a polityka publiczna [Politics vs. Public policy], s. 43–60;
Anna Giza-Poleszczuk: Dobre rządzenie i debata publiczna [Good governance and public debate], s. 61–78;
Franciszek Siedlok, Pierpaolo Andriani: Formacja oraz identyfikacja klastrów w fazie embrionalnej. Przykład klastra technologii podwodnych w regionie północno-wschodniej Anglii [Clusters formation and identification in the embryo stage on the example of the subsea technologies cluster in the North-Eastern England region], s. 79–94;
Pasquale Tridico: Rozwój społeczny i wzrost gospodarczy w gospodarkach w okresie transformacji: rola instytucji [Human development and economic growth in transition economies: The role of institutions], s. 95–124;
Helmut Willke: Tragedia państwa. Prolegomena do teorii państwa i policentrycznego społeczeństwa The tragedy of the state. An introduction to the theory of the state and a polycentric society], s. 1251–140;
streszczenia w języku angielskim.15.75
14.18 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
ZP_1_calosc
 12.30 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 140
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2007
uwagi: prof. Jerzy Hausner – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznejpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f