2018 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, t. 54
nr 1
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W NUMERZE [CONTENTS]

Od redakcji [From the Editors], s. 9–10;
Józef Piłsudski: Przemówienie wygłoszone na bankiecie w Hotelu Bristol (3 lipca 1923 roku) [Speech Given at a Banquet at the Bristol Hotel (July 3, 1923)], s. 11–20;
Roman Dmowski: Relacja z posiedzenia konferencji pokojowej w Wersalu [An Account of a Meeting at the Versailles Peace Conference], s. 21–24.

S T U D I A   [ S T U D I E S ]
Roman Kuźniar: Ewolucja zewnętrznych uwarunkowań polskiej niepodległości [The Evolution of External Environment Shaping Poland’s Independence], doi 10.7366/020909611201801, s. 25–46;
Stanisław Bieleń:  Geopolityczne uwarunkowania i implikacje polskiej niepodległości [Geopolitical Factors and Implications of Poland’s Independence], doi 10.7366/020909611201802, s. 47–62;
Robert Kupiecki, Marek Madej: Bezpieczeństwo zbiorowe i kolektywna obrona w polskiej polityce bezpieczeństwa po 1918 r. [The Concepts of Collective Security and Collective Defence in Polish Security Policy Pursued After 1918], doi 10.7366/020909611201803, s. 63–94;
Agnieszka Bieńczyk-Missala: Od Międzymorza do Trójmorza – meandry polityki zagranicznej Polski w Europie Środkowej [From Intermarium to the Three Seas Initiative – The Meanders of Poland’s Foreign Policy in Central Europe], doi 10.7366/020909611201804, s. 95–116;
Patrycja Grzebyk: Rzeczypospolitej Polskiej stosunek do prawa międzynarodowego [Poland’s Approach to International Law], doi 10.7366/020909611201805, s. 117–132;
Irena Popiuk-Rysińska: Kwestie suwerenności Polski w organizacjach międzynarodowych. Zarys historyczny [The Questions of Poland’s Sovereignty in International Organisations –A Historical Outline], doi 10.7366/020909611201806, s. 133–162;
Jacek Kosiarski: Cesarstwo Niemieckie a odbudowa państwa polskiego [The German Empire and the Reconstruction of Poland’s Statehood], doi 10.7366/020909611201807, s. 163–192;
Łukasz Gołota: Gospodarka Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej. Porównanie osiągnięć na tle otoczenia międzynarodowego [National Economy of the Second and the Third Polish Republics. The Comparison of Respective Economic Achievements Juxtaposed Against Those of Their International Peers], doi 10.7366/020909611201808, s. 193–216;
Marek Cichocki: Ludwik Ehrlich wobec perspektywy nowego ładu po I wojnie światowej [Ludwik Ehrlich and the Prospect of a New World Order After World War I], doi 10.7366/020909611201809, s. 217–230;
Tomasz Pugacewicz: Nauka o stosunkach międzynarodowych w koncepcji Ludwika Ehrlicha [The International Relations as Construed by Ludwik Ehrlich], doi 10.7366/020909611201810, s. 231–266.

S P R A W O Z D A N I A   [ R E P O R T S ]
Piotr Śledź:  Sprawozdanie z II Spotkania Konsorcjum akademickich zakładów studiów strategicznych (i bezpieczeństwa) – 23 kwietnia 2018 r. [Report on the 2nd Meeting of the Consortium of Departments of Academic Strategic (and Security) Studies – April 23, 2018], s. 267–274.

O P I N I E   I   K O M E N T A R Z E    [ O P I N I O N S   A N D   C O M M E N T A R I E S ]
Andrzej Szeptycki: „Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”. Polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec kwestii ukraińskiej, 1918–2018 [“There is no Free Poland without Free Ukraine”. Policies Pursued by the Republic of Poland with Regard to the Ukrainian Issue, 1918–2018], s. 275–294.

P O L E M I K I  [C L A S H I N G V I E W S ]
Roman Kuźniar: Uwagi do egzotycznej propozycji powołania nowej subdyscypliny [Comments on a Bizarre Proposal to Have a New Field of Study Established], s. 295–300.

R E C E N Z J E   [R E V I E W S ]
Roman Kuźniar:  Jerzy J. Wiatr, Tarcza i miecz. Socjologiczne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego [The Shield and the Sword. Sociological Issues of National Security], s. 301–304;
Bohdan Kaczmarek: Stanisław Bieleń (red.), Rewolucja w myśli i praktyce politycznej [Revolution in Political Thought and Practice], s. 305–311;
Agnieszka Bieńczyk-Missala: Philippe Sands, Powrót do Lwowa. O genezie „ludobójstwa” i „zbrodni przeciwko ludzkości” [East West Street: On the Origins of “Genocide” and “Crimes Against Humanity”], s. 312–315.

 
 


21.00
18.90 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
SM_2018_1_caly
 12.30 zł  
RKuzniar_sm1_2018
 4.31 zł  
SBielen_sm1_2018
 4.31 zł  
RKupiecki_MMadej_sm1_2018
 4.31 zł  
ABienczyk_sm1_2018
 4.31 zł  
PGrzebyk_sm1_2018
 4.31 zł  
IPopiuk_sm1_2018
 4.31 zł  
JKosiarski_sm1_2018
 4.31 zł  
LGolota_sm1_2018
 4.31 zł  
MCichocki_sm1_2018
 4.31 zł  
TPugacewicz_sm1_2018
 4.31 zł  
TSledz_sm1_2018
 4.31 zł  
ASzeptycki_sm1_2018
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 0209-0961
liczba stron: 316
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2018
uwagi: dr hab. Jakub Zajączkowski – redaktor naczelny;
periodyk redagowany wraz z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UWpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f