2017 WIEŚ I ROLNICTWO
t. 174, nr 1

W numerze [Contents]

Artykuły [Articles]
Jerzy Bański: Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej [Ownership Changes of Agricultural Land in Selected Countries of Central Europe], doi  10.7366/wir012017/01, s. 7–22;
Włodzimierz Dzun: Gospodarstwa rolne o obszarze do 1 ha w procesie przemian systemowych
i integracji z UE [Farms up to 1 ha in the Process of System Transformation and Integration with the EU], doi 10.7366/wir012017/02, s. 23–48;
Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Joanna Stawska, Michał Soliwoda: Znaczenie dochodów pozarolniczych w gospodarstwach rolnych Kanady i USA [Importance of Non-Agricultural Income for Farms in Canada and the US], doi 10.7366/wir012017/03, s. 49–74;
Agnieszka Kozera: Problem zadłużenia gmin wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego [The Problem of Indebtedness in Rural Gminas Based on the Example of Wielkopolskie Province], doi 10.7366/wir012017/04, s. 75–98;
Bazyli Czyżewski, Łukasz Kryszak: Wpływ typów rolnictwa na emisję gazów cieplarnianych [The Influence of Farming Types on Greenhouse Gases Emissions], doi 10.7366/wir012017/05, s. 99–122;
Marta Domagalska-Grędys: Innowacyjne kultury organizacyjne w grupach producentów rolnych [Innovative Organizational Cultures in Agricultural Producer Groups], doi 10.7366/wir012017/06, s. 123–148;
Marian Flis, Bogusław Rataj: Szkody łowieckie – nowe podejście do problemu [Wildlife Damage to Agricultural Crops – A New Approach to the Problem], doi 10.7366/wir012017/07, s. 149–162.

Sprawozdania  [Reports]
Iwona Nurzyńska, Anna Rosa: Sprawozdanie ze 160. Seminarium European Association
of Agricultural Economists „Rural Jobs and the Common Agricultural Policy” [Report on 160th European Association of Agricultural Economists Seminaron “Rural Jobs and the Common Agricultural Policy”], doi 10.7366/wir012017/08, s.  163–174.
 


20.00
18.00 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
WiR_2017_1_calosc
 12.30 zł  
JBaranski_wir1_17
 4.31 zł  
WDzun_wir1_17
 4.31 zł  
RPastusiak_et_ali_wir1_17
 4.31 zł  
AKozera_wir1_17
 4.31 zł  
BCzyzewski_LKryszak_wir1_17
 4.31 zł  
MDomagalska_wir1_17
 4.31 zł  
MFlis_BRataj_wir1_17
 4.31 zł  
INurzynska_ARosa_wir1_17
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 0137-1673
liczba stron: 181
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2017
uwagi: prof. dr hab. Jerzy Wilkin – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Naukpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f