2016 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE nr 1
tom 52

W numerze [Contents]

STUDIA [STUDIES]
Irena Popiuk-Rysińska: Od orędzia Roosevelta do Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Kwestia rozwoju na forum Narodów Zjednoczonych [From Roosevelt’s Address to the 2030 Sustainable Development Goals. The Issue of Development in the United Nations], doi 10.7366/020909611201601, s. 9–36;
Stanisław Bieleń: NATO – czas przewartościowań [NATO – A Time of Redefinitions], doi 10.7366/020909611201602, s. 37–50;
Stanisław Parzymies: Francja w stosunkach międzynarodowych. Mocarstwo europejskie czy globalne? [France in International Relations. A European or Global Power?], doi 10.7366/020909611201603, s. 51–74;
Grażyna Michałowska: Sytuacja dzieci w Chinach w świetle standardów międzynarodowych [The Situation of Children in China in Light of International Standards], doi 10.7366/020909611201604, s. 75–92;
Natalia Kohtamäki: Europejska agencja nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej [The European Banking Authority in the EU Financial Security System], doi 10.7366/020909611201605, s. 93–108;
Tomasz Grzegorz Grosse: Geopolityczne strategie państw mniejszych i peryferyjnych – przykład Polski w Unii Europejskiej [Geopolitical Strategies of Minor and Peripheral States: The Example of Poland in the European Union], doi 10.7366/020909611201606, s. 109–132;
Agnieszka Szpak: Status „małych zielonych ludzików” w konflikcie zbrojnym na Ukrainie [The Status of ‘Little Green Men’ in the Armed Conflict in Ukraine], doi 10.7366/020909611201607, s. 133–152;
Agata Kleczkowska: Palestyna – państwo nieuznawane [Palestine – An Unrecognised State], doi 10.7366/020909611201608, s. 153–176;
Serge Sur: La Charte des Nations Unies interdit-elle le recours à la force armée? [Does the Charter of the United Nations Prohibit the Use of Armed Force?], doi 10.7366/020909611201609, s. 177–188;
Katarzyna Czornik: Hard power a soft power w polityce zagranicznej Arabii Saudyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Casus Bahrajnu i Jemenu [Hard and Soft Power in Saudi Arabia’s Foreign Policy in the Second Half of the 21st Century. The Case of Bahrain and Yemen], doi 10.7366/020909611201610, s. 189–210;
Marek Rewizorski: BRICS in the G20? The Involvement of Rising Powers in the Premier Forum
of Global Governance, doi 10.7366/020909611201611, s. 211–222;
Bartosz Konrad Jankowski: Chińska Republika Ludowa jako wschodzący donator pomocy rozwojowej [The People’s Republic of China as an Emerging Donor of Development Assistance], doi 10.7366/020909611201612, s. 223–246;
Karolina Zielińska: Relacje z krajami Afryki Subsaharyjskiej a sytuacja międzynarodowa Izraela w latach 1956–1973 [Sub-Saharan Africa in Israel’s Foreign Policy 1956–1973], doi 10.7366/020909611201613, s. 247–270;
İpek Aynuksa: Ali Ufkî Bey (Wojciech Bobowski) – Well-Known Musician, Forgotten Political
Figure. A Luminary in the 600 Years of Turkish–Polish Diplomatic Relations, doi 10.7366/020909611201614, s. 271–284;
Hanna Schreiber: Metoda etnograficzna w badaniu stosunków międzynarodowych – uwagi wstępne [The Ethnographic Method as a Research Method in International Relations – Preliminary Remarks], doi 10.7366/020909611201615, s. 285–302;
Oskar Pietrewicz: Korea Północna w dyskursie akademicko-eksperckim w Chinach [North Korea in the Academic and Expert Discourse in China], doi 10.7366/020909611201616, s. 303–321.

SPRAWOZDANIA  [REPORTS]
Weronika Garbacz, Anna Pochylska, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z Konferencji „70 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych: Silna ONZ. Lepszy świat” – 3 listopada 2015 roku  [Report on the Conference on 70 years of the United Nations „A Stronger UN. A Better World” – 3 November 2015], s. 323–348.

RECENZJE [REVIEWS]
Roman Kuźniar: Irena Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie [The Evolution of the UN’s Collective Security System after the Cold War], s. 349–354;
Diana Stelowska-Morgulec: Grażyna Michałowska, Hanna Schreiber (red.), Kultura w stosunkach
międzynarodowych
. Tom 1: Zwrot kulturowy [[Culture in International Relations. Volume I: Cultural Turn], s. 355–358;
Iwona Wyciechowska: Anna Potyrała, Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa. Geneza, istota i praktyka aktywności [The United Nations and the Refugee Problem. Genesis, Essence and Practice], s. 359–364;
Hanna Schreiber: Jacek Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności [European Studies. The Challenges of Interdisciplinarity], s. 365–372;
Jan Rowiński, Rafał Tuszyński: Ewa Trojnar (red.), The Taiwan Issues, s. 373–376;
Karina Jędrzejowska: Bartosz Jankowski, Udział Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju [Poland’s Involvement in International Development Cooperation], s. 377–381;
Wojciech Kostecki: Anna Wojciuk, Imperia wiedzy: edukacja i nauka jako czynniki siły państw na arenie międzynarodowej [Empires of Knowledge: Education and Science as Factors of State Power in the International Arena], s. 381–385.
.
 


21.00
18.90 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
SM_1_2016_caly
 12.30 zł  
IPopiuk_sm_1_16
 4.31 zł  
SBielen_sm_1_16
 4.31 zł  
SParzymies_sm_1_16
 4.31 zł  
GMichalowska_sm_1_16
 4.31 zł  
NKohtamaki_sm_1_16
 4.00 zł  
TGGrosse_sm_1_16
 4.31 zł  
ASzpak_sm_1_16
 4.31 zł  
AKleczkowska_sm_1_16
 4.31 zł  
SSur_sm_1_16
 4.31 zł  
KCzornik_sm_1_16
 4.31 zł  
MRewizorski_sm_1_16
 4.31 zł  
BKJankowski_sm_1_16
 4.31 zł  
KZielinska_sm_1_16
 4.31 zł  
IAynuksa_sm_1_16
 4.31 zł  
HSchreiber_sm_1_16
 4.31 zł  
OPietrewicz_sm_1_16
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 0209-0961
liczba stron: 385
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2016
uwagi: prof. dr hab. Edward M. Haliżak – redaktor naczelny;
periodyk redagowany wraz z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UWpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f