2015 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE nr 2
tom 51

W numerze [Contents]:

S T U D I A  [S T U D I E S]
Edward Haliżak: Obszar badawczy nauki o stosunkach międzynarodowych [The Scope of the Discipline of International Relations], doi: 10.7366/020909612201501, s. 9–36;
Jakub Zajączkowski: Strategie morskie Indii, Chin i USA w regionie Oceanu Indyjskiego: analiza w kategoriach realizmu ofensywnego [ Maritime Strategies of India, China and the United States in the Indian Ocean Region: An Analysis Based on Offesive Realism], doi: 10.7366/020909612201502, s. 37–70;
Marcin Florian Gawrycki: Latynoamerykańska ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych – studium endemicznej myśli [Latin American Political Economy of International Relations – a Study of Endemic Thought], doi: 10.7366/020909612201503, s. 71–92;
Charles F. Doran: Imperatives of European Security at Russia’s Critical Point on its Power Cycle, doi: 10.7366/020909612201504, s. 93–106;
Mat thew McCartney: From Problems to Policy: Sustaining Growth and Public Services after the Global Financial Crisis in India and Pakistan, doi: 10.7366/020909612201505, s. 107–136;
Marek Madej: Spóźniony (i krótkotrwały) entuzjazm. Polska wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2008–2014 [ Belated (and Short-Lived) Enthusiasm. Poland vis-à-vis the Common (European) Security and Defence Policy in 2008–2014], doi: 10.7366/020909612201506, s. 137–152;
Paula Marcinkowska: The European Union as a Regional Power and Its Potential to Become an Effective Global Player, doi: 10.7366/020909612201507, s. 153–166;
Maria Dunin-Wąsowicz: Kwestia walutowa a TTIP w perspektywie międzynarodowej ekonomii politycznej. Rok 2015 [The Monetary Issue and TTIP in International Political Economy Perspective. Year 2015], doi: 10.7366/020909612201508, s. 167–188;
Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP [Determinants of TTIP Negotiations on Agriculture], doi: 10.7366/020909612201509, s. 189–214;
Rafał Ulatowski: Znaczenie czynnika energetycznego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku w negocjacjach TTIP [Cooperation in the Energy Sector in TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201510, s. 215–230;
Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji [Social Issues in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations], doi: 10.7366/020909612201511, s. 231–254;
Jarosław Adamowski: Instytucje oceny skutków regulacji w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście negocjacji nad TTIP [Regulatory Impact Assessment Institutions in the United States and the European Union in the Context of TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201512, s. 255–280;
Aleksandra Jarczewska: Wspólnota Transatlantycka w systemie międzynarodowym [The Transatlantic Community in the International System], doi: 10.7366/020909612201513, s. 281–304;
Jacek Kosiarski:  Deutschland, Mitteleuropa und die Revolutionierung Russlands [Germany, Mitteleuropa and the Revolutionising of Russia], doi: 10.7366/020909612201514, s. 305–352;
Maria Pasztor, Dariusz Jarosz: Stosunki polsko-francuskie 1986–1989 [Polish-French relations in the years 1986–1989], doi: 10.7366/020909612201515, s. 353–366.

S P R AWO Z DA N I A  [R E P O R T S]
Edward Haliżak: Sprawozdanie z 56. Konwencji International Studies Association pt. Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies, Nowy Orlean, 18–21 lutego 2015 r. [Report on International Studies Association’s 56th Annual Convention ‘Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies’, February 18th–21st, 2015, New Orleans, Louisiana], s. 367–372.

R E C E N Z J E  [R E V I EWS]
Edward Haliżak: Stanisław Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych [New Institutional Economy vis-à-vis Contemporary
Economic Problems], s. 373–375;
Katarzyna Matusiak: Trevor Houser, Shashank Mohan, Fueling up: The Economic Implications of Ame rica’s Oil and Gas Boom, s. 376–380;
Teresa Łoś-Nowak: Łukasz Kamieński, Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku [New Brave Soldier. The Technological Revolution and War of the 21st Century], s. 381–383;
Oskar Pietrewicz: Grażyna Strnad, Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948–2008. Zmiana i kontynuacja [Korea. The Policy of the South Towards the North in 1948-2008], s. 384–388;
Joanna Dobkowska: Anna Grzywacz, Tożsamość narodowa i polityka zagraniczna Indonezji [The National Identity and Foreign Policy of Indonesia], s. 389–393;
Adriana Dudek: Rafał Ulatowski, Geoekonomia surowców energetycznych [The Geoceonomics of Natural Resources], s. 394–397.

 


21.00
18.90 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
SM_2_2015_caly
 12.30 zł  
EHalizak_Obszar_sm2_2015
 4.31 zł  
JZajaczkowski_sm2_2015
 4.31 zł  
MFGawrycki_sm2_2015
 4.31 zł  
ChDoran_sm2_2015
 4.31 zł  
MMcCartney_sm2_2015
 4.31 zł  
MMadej_sm2_2015
 4.31 zł  
PMarcinkowska_sm2_2015
 4.31 zł  
MDuninWasowicz_sm2_2015
 4.31 zł  
AWrobel_sm2_2015
 4.31 zł  
RUlatowski_sm2_2015
 4.31 zł  
MGracik_sm2_2015
 4.31 zł  
JAdamowski_sm2_2015
 4.31 zł  
AJarczewska_sm2_2015
 4.31 zł  
JKosiarski_sm2_2015
 4.31 zł  
MPasztor_DJarosz_sm2_2015
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 0209-0961
liczba stron: 397
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2015
uwagi: prof. dr hab. Edward M. Haliżak – redaktor naczelny;
periodyk redagowany wraz z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UWpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f