T. 08: PRZESTRZENIE RELACJI SPOŁECZNYCH
Osoby z ograniczeniami sprawności w społecznościach lokalnych i wirtualnych

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W FORMACIE PDF ZA DARMO (link na dole strony)!
Seria Aktywność Zawodowa Osób z Ograniczeniami Sprawności to 13 tomów prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w ramach systemowego projektu badawczego „Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych”.
Celem projektu było opracowanie rekomendacji dla ogólnokrajowej strategii na rzecz zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej osób z ograniczeniami sprawności, szczególnie z rzadko występującymi oraz sprzężonymi (złożonymi). Badania przeprowadzono w 2009 roku w dwóch etapach. Etap I został zrealizowany przez Zespół Badawczy SWPS w Warszawie, etap II przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC.
W etapie I zbadano ponad 2 tys. osób. Analizowano różne obszary funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych, m.in. podleganie działaniu stereotypów społecznych, spostrzeganie swojego życia, orientacja temporalna, tożsamość i poczucie dorosłości, etapy radzenia sobie z utratą sprawności, funkcjonowanie w społecznościach lokalnych i wirtualnych, samoakceptacja, jakość życia, partycypacja społeczna i obywatelska, komunikacja i funkcjonowanie w grupie, poczucie więzi,  planowanie swego życia. W etapie II pomiarem objęto grupę 100 tys. osób niepełnosprawnych z różnymi ograniczeniami sprawności. W badaniach kwestionariuszowych pytano o sytuację gospodarstwa domowego, ograniczenia sprawności i ich przyczyny, sytuację rodzinną, wykształcenie i aktywność zawodową oraz potrzeby i rodzaj otrzymywanego wsparcia.
Wszystkie tomy w serii kończą się rekomendacjami dotyczącymi warunków koniecznych dla (1) pełniejszej integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności w ich środowisku życia i (2) skuteczniejszej aktywizacji  zawodowej, przede wszystkim na otwartym rynku pracy.

Karolina Smoczyńska
mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (psychologia społeczna i społeczna psychologia kliniczna), doktorantka Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W SWPS od 2008 r. pełni funkcję pełnomocnika prorektora ds. osób niepełnosprawnych. Autorka publikacji na temat psychospołecznych uwarunkowań aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością, współautorka monografii Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualnei instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczoną sprawnością  (2008). Słuchaczka czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Jest trenerką umiejętności psychospołecznych, prowadzi szkolenia z komunikacji, asertywności, profesjonalnej obsługi klienta, umiejętności kierowniczych, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, autoprezentacji i wystąpień publicznych, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem i innych  umiejętności miękkich.

Autorka bada funkcjonowanie osób z ograniczeniami sprawności w ich otoczeniu społecznym, zwłaszcza w społecznościach lokalnych i wirtualnych, kładąc szczególny nacisk na aktywne uczestnictwo w życiu tych społeczności. Na podstawie badań zaprezentowanych w książce wyróżnia pięć typów aktywności społecznej osób niepełnosprawnych: samotność, kontakty głównie z rodziną, aktywność nieformalna, aktywność w społecznościach homogenicznych, aktywność w społecznościach heterogenicznych. Osobnym zagadnieniem jest aktywność w Internecie.
Wywiady z osobami z różnymi ograniczeniami sprawności pokazały, że aktywność społeczna ma zasadnicze znaczenie dla dobrostanu człowieka oraz jego sukcesów na polu zawodowym.
Autorka przeprowadziła badania empiryczne na temat aktywności społecznej osób z ograniczeniami sprawności, na którą składają się zarówno bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi, jak i aktywność w Internecie. Na ich podstawie sformułowała wiele interesujących obserwacji. 
prof. dr hab. Barbara Gąciarz
Autorka koncentruje się na ważnym aspekcie funkcjonowania osób z ograniczeniami sprawności – ich własnej aktywności, zrywając z tradycyjnym postrzeganiem tej grupy jedynie jako potencjalnych odbiorców wsparcia. Porównanie świata społecznego osób z ograniczeniami sprawności i osób bez tych ograniczeń tworzy przestrzeń, w której czytelnik znajdzie wiele informacji pozwalających wspierać wszelkie inkluzywne działania.
dr Dariusz Rosiński


brak książki w sprzedaży
Darmowe pliki:
AZOzOS_tom8
autor: Karolina SMOCZYŃSKA
format: B-5
ISBN: 978-83-7383-427-9
liczba stron: 124
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka, skrzydełka
rok wydania: 2010
uwagi: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Kapitał Ludzki


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f