T. 02:
KIM JESTEM?
Przeciwdziałanie stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W FORMACIE PDF ZA DARMO (link na dole strony)!
Seria Aktywność Zawodowa Osób z Ograniczeniami Sprawności to 13 tomów prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w ramach systemowego projektu badawczego „Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych”.
Celem projektu było opracowanie rekomendacji dla ogólnokrajowej strategii na rzecz zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej osób z ograniczeniami sprawności, szczególnie z rzadko występującymi oraz sprzężonymi (złożonymi). Badania przeprowadzono w 2009 roku w dwóch etapach. Etap I został zrealizowany przez Zespół Badawczy SWPS w Warszawie, etap II przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC.
W etapie I zbadano ponad 2 tys. osób. Analizowano różne obszary funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych, m.in. podleganie działaniu stereotypów społecznych, spostrzeganie swojego życia, orientacja temporalna, tożsamość i poczucie dorosłości, etapy radzenia sobie z utratą sprawności, funkcjonowanie w społecznościach lokalnych i wirtualnych, samoakceptacja, jakość życia, partycypacja społeczna i obywatelska, komunikacja i funkcjonowanie w grupie, poczucie więzi,  planowanie swego życia. W etapie II pomiarem objęto grupę 100 tys. osób niepełnosprawnych z różnymi ograniczeniami sprawności. W badaniach kwestionariuszowych pytano o sytuację gospodarstwa domowego, ograniczenia sprawności i ich przyczyny, sytuację rodzinną, wykształcenie i aktywność zawodową oraz potrzeby i rodzaj otrzymywanego wsparcia. Wszystkie tomy w serii kończą się rekomendacjami dotyczącymi warunków koniecznych dla (1) pełniejszej integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności w ich środowisku życia i (2) skuteczniejszej aktywizacji  zawodowej, przede wszystkim na otwartym rynku pracy.
Sylwia Bedyńska
mgr psychologii, dr nauk humanistycznych (psychologia), wykładowca na Wydziale Psychologii SWPS w Warszawie oraz adiunkt w Pracowni Socjalizacji Instytutu Psychologii PAN. Zajmuje się badaniem stereotypów – zagadnieniem, jak stereotyp wskazujący na szczególnie niskie zdolności pewnej grupy społecznej wpływa na rzeczywiste osiągnięcia tej grupy. Interesuje się również zagadnieniami statystycznymi i metodologią badań psychologicznych. Jest autorką artykułów naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących problematyki oddziaływania stereotypów oraz współredaktorką podręcznika akademickiego Statystyczny drogowskaz (2007).
Piotr Rycielski
mgr psychologii, absolwent SWPS w Warszawie oraz międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował przy projektach badawczych ,,Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje deliberatywnego podejmowania decyzji w grupach politycznych”, ,,Dylematy społeczne – próby integracji” oraz ,,Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych”. Stypendysta Institute for Social Research Uniwersytetu w Michigan. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz University-Community Partnership for Social Action Research.
Autorzy opisują sytuację osób z ograniczoną sprawnością z punktu widzenia ich tożsamości społecznej i grupowej. Odnoszą się do istniejących stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych, a w szczególności do autostereotypów, podzielanych przez samą tę grupę. Referując wyniki badań, dostarczają czytelnikowi wiedzy na temat psychologicznych konsekwencji takich zjawisk jak negatywne autoschematy, negatywna tożsamość społeczna, zjawiska stygmatyzacji i samooetykietowania. W dalszej części książki autorzy odnoszą się do opisywanych zjawisk, proponując wzorce oddziaływań psychologicznych redukujące negatywne efekty wspomnianych mechanizmów i wspierające efektywne funkcjonowanie psychospołeczne osób z różnymi ograniczeniami sprawności.
Pozycja ta może być wsparciem dla  profesjonalistów, a także nieprofesjonalistów zajmujących się konstruowaniem projektów służących aktywizacji społecznej i zawodowej osób z ograniczoną sprawnością.
Praca jest poświęcona konsekwencjom stereotypowego spostrzegania osób niepełnosprawnych oraz sposobom aktywnego przeciwdziałania im. Choć mamy wiele prac dotyczących stereotypizacji i stygmatyzacji w ogóle, a zwłaszcza dotyczących mniejszości narodowych, znacznie mniej jest studiów poświęconych konsekwencjom stygmatyzacji osób niepełnosprawnych.
prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
Dogłębna znajomość teorii i badań dotyczących zjawiska zagrożenia stereotypem i procesów stygmatyzacji pozwoliła autorom przeprowadzić wnikliwą analizę zjawiska stereotypizacji i piętnowania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Wiele wyników badań jest całkiem nieoczywistych i prowokuje do rewizji ustalonych „patentów” na promowanie zawodowe oraz społeczne osób niepełnosprawnych.
prof. dr hab. Grzegorz Sędek

 


brak książki w sprzedaży
autor: Sylwia BEDYŃSKA
Piotr RYCIELSKI

format: B-5
ISBN: 978-83-7378-421-7
liczba stron: 135
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka, skrzydełka
rok wydania: 2010
uwagi: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Kapitał Ludzki


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f