2014 ARCHIWUM KRYMINOLOGII
t. XXXVI
UWAGA! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

mgr Emilia Rekosz-Cebula, Uniwersytet Warszawski: Kryminologia feministyczna [Feminist Criminology], doi: 10.7420/AK2014A, s. 7–30;
dr hab., prof. UW Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski: Dwa razy lombroso, czyli o skutkach różnic w podejściu kryminologii pozytywistycznej i kryminologii feministycznej [Twice Lombroso: The Consequences of the Differences in Approach Between Positivist and Feminist Criminology], doi: 10.7420/AK2014B, s.  31–74;
dr Magdalena Grzyb, Uniwersytet Jagielloński: Kobietobójstwo – kryminologiczna charakterystyka zjawiska [A Criminological Description of Femicide], doi: 10.7420/AK2014C, s. 75–108;
dr Michał Peno, Uniwersytet Szczeciński: Odpowiedzialność karna a determinizm antropologiczny [The Theory of Punishment and the Problem of Determinism], doi: 10.7420/AK2014D, s. 109–132;
prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Dylematy pracy penitencjarnej z więźniami odbywającymi skrajnie długie kary pozbawienia wolności [The Dilemmas of Working in Prisons with Prisoners Serving Very Long Sentences], doi: 10.7420/AK2014E, s. 133–162;
dr Maria Niełaczna, Uniwersytet Warszawski: „Człowiek  w akwarium” – postępowanie z więźniami „niebezpiecznymi” w oddziałach o specjalnych zabezpieczeniach [“Man in a Fish Tank:” The Management of “Dangerous” Prisoners in Maximum Security Units], doi: 10.7420/AK2014F, s. 163–226;
dr hab. Bolesław Sprengel, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu: Udział policji państwowej w realizacji polityki penitencjarnej w Polsce w latach 1919–1939 [The Role of the Civil Police in Implementing Penal Policy in Poland in 1919–1939], doi: 10.7420/AK2014G, s. 227–258;
dr Grzegorz Kudlak, Uniwersytet Warszawski:  Terapia uzależnień od środków odurzających i psychotropowych w warunkach więziennych, w kontekście przeciwdziałania prizonizacji [Narcotic and Psychoactive Drug Addiction Therapy in Prisons as a Way to Prevent Prisonisation], doi: 10.7420/AK2014H, s. 259–278;
dr hab. Anna Golonka, Uniwersytet Rzeszowski: Alkohol a poczytalność sprawcy czynu zabronionego – wnioski na podstawie badań aktowych [Alcohol and the Sanity of the Perpetrator of an Offence – Conclusions Based on Research], doi: 10.7420/AK2014I, s. 279–292;
dr Michał Fajst, Uniwersytet Warszawski & dr Agnieszka Gutkowska, Uniwersytet Warszawski: Problematyka rozmieszczania skazanych w świetle kulturowych aspektów obecności cudzoziemców w polskich zakładach karnych [Accommodating Foreigners Given Custodial Sentences in Light of the Cultural Aspects of Their Presence in Polish Penal Institutions], doi: 10.7420/AK2014J, s. 293–324;
Catharina Decker, Universität Hamburg & Navina Kunz, German Police University & prof. Joachim Kersten, German Police University: Challenging integration and police presence: Determinants of subjective safety for persons, doi: 10.7420/AK2014K, s. 325–340;
dr Małgorzata Szwejkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie & dr Dariusz Załuski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Wykorzystanie seksualne małoletniego pokrzywdzonego w rodzinie – wybrane zagadnienia kryminologiczne i penitencjarne [Sexual Exploitation of a Minor in the Family: Selected Criminological and Penal Issues], doi: 10.7420/AK2014L, s.  341–363;
dr Olga Sitarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach & mgr Dominika Bek, Uniwersytet Śląski w Katowicach: Mediacja z udziałem małoletniego – zagadnienia wiktymologiczne [Mediation with the Participation of a Minor: Victimological Issues], doi: 10.7420/AK2014M, s. 363–388;
mgr Olgierd Jakubowski, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN: Zjawisko przemytu dóbr kultury [Trafficking in Cultural Property], doi: 10.7420/AK2014N, s. 389–422;
mgr Piotr Karasek, Uniwersytet Warszawski & dr Paweł Waszkiewicz, Uniwersytet Warszawski: 
Fotelowi detektywi w XXI wieku. Sposoby angażowania społeczeństwa do rozwiązywania spraw kryminalnych oraz korzyści i zagrożenia z tego płynące [Armchair Detectives in the 21st Century. How the Public Can Help Solve Criminal Cases: The Benefits and Dangers], doi: 10.7420/AK2014O, s. 423–450;
Contents (tłum. Stephen Canty), s. 451–472;
Содержание (tłum. Olga Salomatova), s. 473–497.

 

89.25
80.33 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
AK_XXXVI_2014_caly
 49.20 zł  
ERekosz_AK_t36_2014
 4.31 zł  
MPlatek_AK_t36_2014
 4.31 zł  
MGrzyb_AK_t36_2014
 4.31 zł  
MPeno_AK_t36_2014
 4.31 zł  
PStepniak_AK_t36_2014
 4.31 zł  
MNielaczna_AK_t36_2014
 4.31 zł  
BSprengel_AK_t36_2014
 4.31 zł  
GKudlak_AK_t36_2014
 4.31 zł  
AGolonka_AK_t36_2014
 4.31 zł  
MFajst_AGutkowska_AK_t36_2014
 4.31 zł  
CDecker_et_al_AK_t36_2014
 4.31 zł  
MSzwejkowska_DZaluski_AK_t36_2014
 4.31 zł  
OSitarz_DBek_AK_t36_2014
 4.31 zł  
OJakubowski_AK_t36_2014
 4.31 zł  
PKarasek_PWaszkiewicz_AK_t36_2014
 4.31 zł  
Darmowe pliki:
SPIS_TRESCI
autor: rocznik
format: B-5
ISSN: 0066-6890
liczba stron: 497
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2015
uwagi: prof. dr hab. Irena Rzeplińska – redaktor naczelna
periodyk wydawany wraz z Instytutem Nauk Prawnych PANpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f