2018 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 1 (43)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

János Kornai: Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część trzecia, przekł. J. Klich [The system paradigm revisited: Clarification and additions in the light of experiences in the post-socialist region – Part III], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.01; s. 7–18;
Paweł Białynicki-Birula, Jacek Klich: Specyfika krajów neoweberowskich na przykładzie działań podejmowanych w reakcji na globalny kryzys finansowy [Specific traits of neo-Weberian states on the example of their reaction to the global financial crisis], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.02; s. 19–37;
Leszek Kwieciński: Polskie parki technologiczne – w stronę IV generacji parków technologicznych. Wstępne wyniki badań terenowych [Polish technology parks: Towards 4th generation parks. Preliminary results of an empirical study], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.03; s. 38–53;
Kaja Gadowska: Relacje między polityką i administracją w procesie tworzenia służby cywilnej w Polsce. Perspektywa nowego instytucjonalizmu  [Relations between politics and administration in the process of creating civil service in Poland. The perspective of New Institutionalism], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.04; s. 54–77;
Małgorzata Sidor-Rządkowska: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach komercyjnych i w administracji publicznej. Czego biznes może się uczyć od służby cywilnej? [Human Resource Management in business organizations and in public administration: What can business learn from civil service?], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.05; s. 78–87;
Małgorzata Mędrala: Wyższe stanowiska w służbie cywilnej – uwagi na tle ostatnich nowelizacji [Higher posts in Civil Service: Some reflections on the latest amendments], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.06; s. 88–103;
Michał Stebnicki: Rola funduszu leśnego w wyrównywaniu niedoborów finansowych w nadleśnictwach [The role of the forest fund in balancing the deficit of Forest Districts], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.07; s. 104–116;
Wojciech Fill: Wybrane aspekty prawne odpowiedzialności korpusu służby cywilnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w procesie realizacji krajowych programów operacyjnych [Selected legal aspects of civil service responsibility for a breach of public finance discipline in the process of implementing national operational programmes], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.08; s. 117–129.
 


21.00
18.90 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
ZP_1_18_calosc
 12.30 zł  
JKornai_zp_1_18
 4.31 zł  
PBialynickiBirula_JKlich
 4.31 zł  
LKwiecinski_zp_1_18
 4.31 zł  
KGadowskai_zp_1_18
 4.31 zł  
MSidor_zp_1_18
 4.31 zł  
MMedrala_zp_1_18
 4.31 zł  
MStebnicki_zp_1_18
 4.31 zł  
WFill_zp_1_18
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 136
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2018
uwagi: dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowiepowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f