2017 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 1 (39)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Wstęp  [Introduction], s. 7–8;
Janina Filek: Kłopot z wartościami  [Difficulties with values], doi 10.15678/ZP.2017.39.1.01, s. 9–22;
Radosław Strzelecki: Pułapka wartościowania – pułapka silnej podmiotowości. Koreferat do wystąpienia Piotra Augustyniaka O Heideggerowsko-Nietzscheańskiej krytyce wartości oraz o tym, co pozytywnego z niej wynika [A trap of evaluating or a trap of a strong subjectivity. A reply to Piotr Augustyniak’s lecture On Heidegger’s and Nietzsche’s critiques of values and their positive outcomes], 10.15678/ZP.2017.39.1.02, s. 23–29;
Piotr Augustyniak: Krytyka wartości w ujęciu Martina Heideggera i Fryderyka Nietzschego [Critique of values by Martin Heidegger and Friedrich Nietzsche], 10.15678/ZP.2017.39.1.03, s. 30–35;
Stanisław Mazur: Zmagania liberałów z pluralizmem wartości [Liberals’ struggle with the problem of value pluralism], 10.15678/ZP.2017.39.1.04, s. 36–48;
Mirosława Marody: Wartości w świecie postspołecznym [Values in the post-social world], 10.15678/ZP.2017.39.1.05, s. 49–55;
Andrzej Słaboń: Przewartościowania społeczne – u podstaw kulturowej teorii zmian [Changes in social value systems. The basis of a cultural theory of social change], 10.15678/ZP.2017.39.1.06, s. 56–66;
Krzysztof Mazur: Polskie zmagania z nowoczesnością [Polish struggle with modernity], 10.15678/ZP.2017.39.1.07, s. 67–82;
Rafał Lisiakiewicz: Kto stoi po stronie dobra? Wartości w rosyjskiej polityce zagranicznej [Who is on the side of good? Values in Russian foreign policy], 10.15678/ZP.2017.39.1.08, s. 83–96;
Michał Kudłacz: Miasto jako miejsce wytwarzania wartości [The city as a place of production of values], 10.15678/ZP.2017.39.1.09, s. 97–113;
Tomasz Żylicz: Wartość ekonomiczna przyrody  [Economic value of nature], 10.15678/ZP.2017.39.1.10, s. 114–124;
Jerzy Wilkin: Współczesne państwo wobec triady funkcjonalnej: wartości – normy – dobra [The contemporary state faced with the functional triad: Values – norms – goods], 10.15678/ZP.2017.39.1.11, s. 125–133;
Jerzy Hausner: Wartości, normy, dobra [Values – standards – goods], 10.15678/ZP.2017.39.1.12, s. 134–158.

 


21.00
18.90 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
ZP_1_2017_calosc
 12.30 zł  
JFilek_zp1_17
 4.31 zł  
RStrzelecki_zp1_17
 4.31 zł  
PAugustyniak_zp1_17
 4.31 zł  
SMazur_zp1_17
 4.31 zł  
MMarody_zp1_17
 4.31 zł  
ASlabon_zp1_17
 4.31 zł  
KMazur_zp1_17
 4.31 zł  
RLisiakiewicz_zp1_17
 4.31 zł  
MKudlacz_zp1_17
 4.31 zł  
TZylicz_zp1_17
 4.31 zł  
JWilkin_zp1_17
 4.31 zł  
JHausner_zp1_17
 4.31 zł  
Darmowe pliki:
Wstep_od_Redaktorow
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 164
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2017
uwagi: dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowiepowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f