2014 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 3 (29)
Uwaga! Do kupienia takze w PDFie

Spis treści [Contents]

Jerzy Hausner: Podmiotowość i ład instytucjonalny [Subjectivity and institutional order], doi: 10.7366/1898352932901, s. 7–16;
Jarosław Górniak: Podmiotowość i struktura. Uwagi o koncepcji podmiotowości, realizmie krytycznym, motywacji do osiągnięć i argumentach na rzecz metodologicznego indywidualizmu jako „ostatniej instancji” [Subjectivity and structure. Some remarks on the concept of subjectivity, critical realism, achievement motivation, and arguments for methodological individuality as the “last instance”], doi: 10.7366/1898352932902, s. 17–24;
Stanisław Mazur: Źródła i granice podmiotowości społecznej  [The sources and limitations of subjectivity], doi: 10.7366/1898352932903, s. 25–32;
Claus Offe: Shared social responsibility – A concept in search of its political meaning and promise, doi: 10.7366/1898352932904, s. 33–44;
Adriana Warmbier: O tzw. końcu podmiotu – współczesne rewizjonistyczne konteksty filozoficzne  [A few words on the "end of man". Polemical contexts in current philosophy], doi: 10.7366/1898352932905, s. 45–56;
Janina Filek: Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego  [Reflections on the responsibility of a collective being], doi: 10.7366/1898352932906, s. 57–71;
Anna Giza: Czy społeczeństwo może uczyć się z doświadczenia? Problem podmiotowości społeczeństwa [Can society learn from experience? Society as a subject], doi: 10.7366/1898352932907, s. 72–85;
Krzysztof Wielecki: Krótki wykład o podmiotowości [A short lecture on subjectivity], doi: 10.7366/1898352932908, s. 86–95;
Józef Bremer: Wolność i uwarunkowania woli – między filozofią a neuronaukami [Freedom and the conditions of will: Between philosophy and neuroscience], doi: 10.7366/1898352932909, s. 96–106;
Agata Bielik-Robson: Polubić nowoczesność. Esej przeciw krytyce antysystemowej [To fall for modernity. An essay against the anti-systemic critique], doi: 10.7366/1898352932910, s. 107–114;
Andrzej Antoszewski: Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej jako podmioty polityki. Przyczynek do dyskusji o podmiotowości organizacji politycznej  [The East Central European parliaments as political actors], doi: 10.7366/1898352932911, s. 115–124;
Justyna Miklaszewska: Podmiotowość, wolność i ludzkie działanie [Subjectivity, freedom, and human action], doi: 10.7366/1898352932912, s.  125–133;
Seweryn Krupnik: Jeśli podmiotu nie ma… O wpływie, aktorach, horrorze i innych zmartwieniach tzw. Koła Krakowskiego [If there is no subject: On influence, actors, horror, and other worries of the so-called Krakow Circle], doi: 10.7366/1898352932913, s. 134–145;
Marek Ćwiklicki: Organizacja jako podmiot  [Organization as a subject ], doi: 10.7366/1898352932914, s. 146–152;
Marek Benio: Podmiotowość jako kategoria prawna  [Subject as a legal category], doi: 10.7366/1898352932915, s. 153–162;
Sławomir Wyciślak: O niektórych aspektach sterowania w warunkach złożoności  [On some aspects of control in the context of complexity], doi: 10.7366/1898352932916, s. 163–176;
Jerzy Hausner: Podmiotowość: moje stronnicze podsumowanie cyklu seminaryjnego [Subjectivity: My biased summary of a seminar cycle], doi: 10.7366/1898352932917, s. 177–194.

 

 


21.00
18.90 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
ZP_3_2014_caly
 12.30 zł  
JHausner_zp3_2014
 4.31 zł  
JGorniak_zp3_2014
 4.31 zł  
SMazur_zp3_2014
 4.31 zł  
COffe_zp3_2014
 4.31 zł  
AWarmbier_zp3_2014
 4.31 zł  
JFilek_zp3_2014
 4.31 zł  
AGiza_zp3_2014
 4.31 zł  
KWielecki_zp3_2014
 4.31 zł  
JBremer_zp3_2014
 4.31 zł  
ABielik_zp3_2014
 4.31 zł  
AAntoszewski_zp3_2014
 4.31 zł  
JMiklaszewska_zp3_2014
 4.31 zł  
SKrupnik_zp3_2014
 4.31 zł  
MCwiklicki_zp3_2014
 4.31 zł  
MBenio_zp3_2014
 4.31 zł  
SWycislak_zp3_2014
 4.31 zł  
JHausner_podsum_zp3_2014
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 195
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2015
uwagi: dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznejpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (BZ WBK)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f