2013 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 2–3 (24–25)
UWAGA! Do kupienia także w PDFie!
W numerze [Contents]

Wstęp [Preface], s. 7;
Jerzy Hausner: Społeczne czynniki ludzkiego działania  [Social factors in human actions], doi: 10.7366/1898352932501, s. 8–18;
Jarosław Górniak: Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny [Institutions, knowledge, action, and institutional capital], doi: 10.7366/1898352932502,  s. 19–33;
Stanisław Mazur: Zmiana instytucjonalna  [Institutional change], doi: 10.7366/1898352932503, s. 34–43;
Bogdan Szlachta: O problematyczności (niektórych) liberalnych prób ustanawiania uniwersalnie ważnych
„zasad racjonalności współdziałań” [On the dubiousness of (some) liberal attempts to establish universally significant “principles of the rationality of interaction”], doi: 10.7366/1898352932504, s. 44–52;
Bernard Chavance: Institutions as seen by the Austrian school and ‘ordoliberalism’, doi: 10.7366/1898352932505, s. 53–62;
Andrzej Bukowski: Kultura, instytucje, władza: ciągłość i zmiana porządku instytucjonalnego [Culture, institutions, and power: Continuity and change of institutional order], doi: 10.7366/1898352932506, s. 63–74;
Maciej Grodzicki: Dynamika gospodarcza a instytucje w programie badawczym ekonomii ewolucyjnej  [Economic dynamics versus institutions in the research approach to evolutionary economics], doi: 10.7366/1898352932507, s. 75–89;
Marcin Kędzierski: Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera
stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics)  [The role of institutions in the post-Walrasian economics of David Colander and complexity economics], doi: 10.7366/1898352932508, s.  90–101;
Michał Możdżeń: Tragedia wspólnych zasobów w procesie politycznym  [Tragedy of the commons in the political process], doi: 10.7366/1898352932509, s.  102–115;
Jan Strycharz: Instytucje nieformalne od strony psychologii poznania i podejmowania decyzji  [Informal institutions from the point of view of cognitive psychology and the decision-making science], doi: 10.7366/1898352932510, s. 116–126;
Seweryn Krupnik: Identyfikacja mechanizmów społecznych z wykorzystaniem instytucjonalizmu
zorientowanego na aktora [Identification of social mechanisms with the use of actor-centred institutionalism], doi: 10.7366/1898352932511, s. 127–139;
Dariusz Szklarczyk: Instytucjonalne mechanizmy (nie)reprezentacji interesów w Polsce w perspektywie
socjologii analitycznej – zarys problematyki badawczej  [Institutional mechanisms of (non)representing of interests in Poland in the perspective of analytical sociology: An outline of a research problem], doi: 10.7366/1898352932512, s. 140–152;
Barbara Worek: Racjonalność indywidualna a efekty społeczne: przypadek szkoleń w miejscu pracy [Individual rationality versus social effects: A case of on-the-job training], doi: 10.7366/1898352932513, s. 153–167;
Zuzanna Drożdżak: Socjologia analityczna jako uniwersalny program badawczy umożliwiający głębokie
wyjaśnienie zjawisk społecznych i skuteczne projektowanie polityk publicznych  [Analytical sociology as a universal research programme explaining social phenomena and effective policy making], doi: 10.7366/1898352932514,  s. 168–176;
Piotr Sztompka: Dziesięć tez o modernizacji  [Ten theses on modernization], doi: 10.7366/1898352932515, s. 177–183;
Jerzy Hausner: Instytucje i działanie społeczne [Institutions and social action], doi: 10.7366/1898352932516, s. 184–195.
 
 
 

 


21.00
18.90 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
ZP_2_3_2013_caly
 20.00 zł  
JHausner1_zp_2_3_13
 4.31 zł  
JGorniak_zp_2_3_13
 4.31 zł  
SMazur_zp_2_3_13
 4.31 zł  
BSzlachta_zp_2_3_13
 4.31 zł  
BChevance_zp_2_3_13
 4.31 zł  
ABukowski_zp_2_3_13
 4.31 zł  
MGrodzicki_zp_2_3_13
 4.31 zł  
MKedzierski_zp_2_3_13
 4.31 zł  
MMozdzen_zp_2_3_13
 4.31 zł  
JStrycharz_zp_2_3_13
 4.31 zł  
SKrupnik_zp_2_3_13
 4.31 zł  
DSzklarczyk_zp_2_3_13
 4.31 zł  
BWorek_zp_2_3_13
 4.31 zł  
ZDrozdzak_zp_2_3_13
 4.31 zł  
PSztompka_zp_2_3_13
 4.31 zł  
JHausner2_zp_2_3_13
 4.31 zł  
Darmowe pliki:
WSTEP
autor: kwartalnik
format: B-5
ISBN: doi 10.7366/18983529325
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 195
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2014
uwagi: dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznejpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f