2008 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 2
Uwaga! Do kupienia także w formacie PDF!!!

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku  lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, które – choć niezbędne – nie są ani oczywiste, ani zdeterminowane. Jest fenomenem, którego rozpatrywanie wymaga interdyscyplinarnych i wielowątkowych badań.
Nowy kwartalnik ma stworzyć przestrzeń dla naukowej debaty nad tym fenomenem. Redakcja wyraża nadzieję, że znajdzie się w nim miejsce na rozważania konceptualne i teoretyczne, ale także na rzetelne i wnikliwe studia empiryczne, zwłaszcza porównawcze.

INFORMACJA DLA AUTORÓW na dole  strony

W numerze [Table of Contents]:
Janusz Czapiński:
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks [Human and social capitals as sources of economic well-being. Polish paradox], s.  5–28;
Radosław Zubek:
Planowanie legislacyjne w Europie Środkowej  [Legislative planning in Central Europe], s. 29–44;
Anna Sobczak:
Wpływ procesu europeizacji na wspołpracę między instytucjami lokalnymi w miastach europejskich. Analiza porownawcza Krakowa i Glasgow [The impact of the Europeanization process on the cooperation between local institutions in European cities. The comparative analysis of Krakow and Glasgow] , s. 45–66;
Andrzej Bukowski:
Zaufanie – brakująca funkcja reprodukcji systemowej. Bariery w dystrybucji środkow unijnych w świetle teorii systemu autopojetycznego Niklasa Luhmanna [Trust – a missing function of systemic reproduction. Barriers to the process of awarding and implementation of EU funds in the light of the Niklas Luhmann’s theory of autopoietic system] , s. 67–96;
Igor Zachariasz, Aleksander Nelicki: Skuteczność planowania przestrzennego na poziomie lokalnym a partycypacja społeczna [Efficiency of land use planning on the local level versus social participation], s. 97–108;
John L. Campbell, Ove K. Pedersen: Systemy zarządzania wiedzą i porownawcza ekonomia polityczna [Knowledge regimes and comparative political economy], s. 109–128.
Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]
Claus Offe:
Teoria państwa kapitalistycznego a problem formowania polityki publicznej [The theory of the capitalist state and the problem of policy], s. 129–146.
15.75
14.18 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
ZP_2_2008_caly
 12.30 zł  
j_czapinski_zp2_08
 4.31 zł  
r_zubek_zp2_08
 4.31 zł  
a_sobczak_zp2_08
 4.31 zł  
a_bukowski_zp2_08
 4.31 zł  
i_zachariasz_a_nelicki_zp2_08
 4.31 zł  
j_campbell_o_pedersen_zp2_08
 4.31 zł  
c_offe_zp2_08
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 146
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2008
uwagi: prof. Jerzy Hausner – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznejpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f