SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ
Od Heraklita do Husserla

Przepraszamy, dysponujemy bardzo niewielką liczbą egzemplarzy.
Osobę zainteresowaną prosimy o telefon do wydawnictwa.


Historia filozofii najprościej wyłożona –
– od starożytności do końca ery nowożytnej –
– 44 wielkich filozofów europejskiego kręgu kulturowego:
Heraklit Z Efezu (ok. 540 – ok. 480 p.n.e.), Demokryt z Abdery (ok. 460 – ok. 370 p.n.e.), Sokrates (469–399 p.n.e.), Platon (ok. 427–347 p.n.e.), Arystoteles (384–322 p.n.e.), Epikur (341–270 p.n.e.), Epiktet z Hierapolis (ok. 55 – ok. 135 n.e.), Plotyn (ok. 204 – ok. 269), Aureliusz Augustyn (354–430), Jan Szkot Eriugena (ok. 810 – ok. 877), Pierre Abelard (1079–1142), Tomasz z Akwinu (ok. 1225–1274), Johannes Eckhart (ok. 1260–1327), Niccolò Machiavelli (1469–1527), Giordano Bruno (1548–1600), Francis Bacon (1561–1626), René Descartes (1594–1650), Thomas Hobbes (1588–1679), Baruch (Benedictus), Spinoza (1632–1677), Blaise Pascal (1623–1662), John Locke (1632–1704), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), Giambattista Vico (1668–1744), George Berkeley (1685–1753), David Hume (1711–1776), Voltaire (1694– 778), Denis Diderot (1713–1784), Jean Jacques Rousseau (1712–1778), Immanuel Kant (1724–1804), Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), Ludwig Andreas Feuerbach (1804–1872), Auguste Comte (1798–1857), Karl Heinrich Marx (1818–1883), Søren Aabye Kierkegaard (1813–1855), Arthur Schopenhauer (1788–1860), John Stuart Mill (1806–1873), Herbert Spencer (1820–1903), William James (1842–1910), Henri Bergson (1859–1941), Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900), Sigmund Freud (1856–1939), Edmund Husserl (1859–1938).

Niech nie myśli młody, że ma czas na filozofię, i niech się do niej nie zniechęca stary. Nikt bowiem ani nie jest za młody, ani za stary na to, aby mieć zdrową duszę.
Epikur (341–270 p.n.e.)

Wiele jest dróg, którymi człowiek może zmierzać do lepszego poznania prawdy, a przez to czynić swoje życie coraz bardziej ludzkim. Wyróżnia się wśród nich filozofia, która ma bezpośredni udział w formułowaniu pytania o sens życia i w poszukiwaniu odpowiedzi na nie: jawi się ona zatem jako jedno z najwznioślejszych zadań ludzkości.
Jan Paweł  II, z encykliki Fides et ratio (1998)


 
 
 

 


brak książki w sprzedaży
autor: Adam SIKORA
format: B-5
ISBN: 978-83-7383-366-1
liczba stron: 325
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2009
uwagi: wydanie na podstawie wyd. z 2005 roku


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f