2017 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 1 (67)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Artykuły [Articles]

Maciej Smętkowski, Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj: Współpraca naukowa jako element potencjału innowacyjnego regionów europejskich  [Academic cooperation as an element of European regions’ innovation potential], doi 10.7366/1509499516701, s. 5–25;
Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska: Wpływ podziałów gmin i powiatów w Polsce na koszty ich funkcjonowania [The impact of territorial split of municipalities and counties on their operating costs], doi 10.7366/1509499516702, s. 26–47;
Katarzyna Szmigiel-Rawska: Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów [The climate change policy mechanisms of Polish local governments], doi 10.7366/1509499516703, s. 48–64;
Agnieszka Stanowicka: Rola turystyki w stymulowaniu rozwoju miasta w opinii przedstawicieli
urzędów miast województwa warmińsko-mazurskiego  [The role of tourism in stimulating the development of towns and cities according to representatives of town halls of the Warmian-Masurian voivodeship], doi 10.7366/1509499516704, s. 65–80;
Jerzy Rembeza, Maria Klonowska-Matynia: Powiązania bezrobocia na wielkomiejskich, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce  [Relationships between unemployment in metropolitan, suburban, and peripheral labour markets in Poland], doi 10.7366/1509499516705, s. 81–98;
Monika Mularska-Kucharek, Kamil Brzeziński: Jakość życia a przywiązanie do miejsca zamieszkania. Na przykładzie Łodzi [The quality of life vs. the attachment to one’s place of residence. On the example of Łódź], doi 10.7366/1509499516706, s. 99–115.

Recenzje [Book reviews]

Wojciech Sońta: Andy Merrifield, Nowa kwestia miejska, s. 116–121.
 


21.00
18.90 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
SRiL_1_17_calosc
 12.30 zł  
MSmetkowski_i_in_sril1_17
 4.31 zł  
PSwianiewicz_JLukomska_sril1_17
 4.31 zł  
KSzmigiel_sril1_17
 4.31 zł  
AStanowicka_sril1_17
 4.31 zł  
JRembeza_MKlonowska_sril1_17
 4.31 zł  
MMularska_KBrzezinski_sril1_17
 4.31 zł  
WSonta_sril1_17
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 1509-4995
liczba stron: 126
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2017
uwagi: prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak – redaktor naczelny
periodyk redagowany wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UWpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f