2015 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 4 (62)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Marek W. Kozak: Polityka spójności    2014–2020:    rewolucja,    reforma    czy    utrzymanie status quo?  [Cohesion    policy    2014–2020:    Revolution,    reform    or    maintaining    the    status quo?], doi: 10.7366/1509499546201, s. 5–24;
Marcin Wiśniewski, Natalia Łukaszewska: Wpływ wybranych aspektów polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na ich rozwój    – próba    oceny na przykładzie    miast     Unii    Metropolii    Polskich [The    impact    of selected aspects of the financial policy of local government    units on their development: An attempt of evaluation on    the example of the cities of the Union of Polish Metropolises], doi: 10.7366/1509499546202, s. 25–43;
Rafał Wiśniewski: Społeczna percepcja dostępności przestrzennej do usług [Social perception of the spatial accessibility of services], doi: 10.7366/1509499546203, s. 44–63;
Adam Gendźwiłł, Tomasz Żółtak, Jakub Rutkowski: Niekonkurencyjne wybory, brakujący kandydaci. Dlaczego niektóre    komitety wyborcze nie wystawiają kandydatów na burmistrzów? [Uncontested elections, missing candidates:    Why do certain    electoral committees refuse to nominate candidates for mayors?], doi: 10.7366/1509499546204, s. 64–79;
Bartosz Bartosiewicz, Iwona Pielesiak: Przestrzenne oddziaływanie łódzkich instytucji kultury [Spatial influence of cultural institutions in Łódź], doi: 10.7366/1509499546205, s. 80–97;
Danuta Guzal-Dec: Możliwości wdrażania koncepcji neoendogenicznego rozwoju wobec problemów rozwojowych obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego [The feasibility of implementing the concept of neo-endogenous development    as a response to development problems of valuable natural areas of the Lublin voivodship], doi: 10.7366/1509499546206, s. 98–113.


 


21.00
18.90 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
SRiL_4_2015_caly
 12.30 zł  
MKozak_sril_4_15
 4.31 zł  
MWisniewski_NLukaszewska_sril_4_15
 4.31 zł  
RWisniewski_sril_4_15
 4.31 zł  
AGendzwill_et_al_sril_4_15
 4.31 zł  
BBartosiewicz_IPielesiak_sril_4_15
 4.31 zł  
DGuzal_sril_4_15
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 1509-4995
liczba stron: 113
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2015–2016
uwagi: prof. Grzegorz Gorzelak – redaktor naczelny
periodyk redagowany wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UWpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f