2006 STUDIA PRAWNICZE nr 3
UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie
W numerze:
Jan Wawrzyniak:
Słowo wstępne [Introduction], s. 5–6;
Jerzy Jaskiernia: Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcję ustawodawczą Sejmu RP [The influence of the integration with the European Union on the legislative function of the Seym of the Republic of Poland], s. 7–36;
Jarosław Szymanek: Koncepcja europejskiego zaangażowania Senatu RP jako drugiej izby parlamentu [The conception of European activity of the Polish Senate as a parliamentary second chamber], s. 37–78;
Jiří Grospič: Problemy dostosowania i harmonizacji prawa Republiki Czeskiej z prawem WE/UE [Problems of approximation and harmonization of the law of Czech Republic with EC/EU Law], s. 79–96;
Ewa Popławska: Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej – aspiracje a rzeczywistość [The role of national parliaments in the European Union aspiration and reality], s. 97–112;
Dušan Nikodým: Konstytucyjne i prawne aspekty Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy [Towards constitutional characterization of the treaty establishing a Constitution for Europe], s. 113–118;
Tomáš Louda: Wpływ Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego na ustawodawstwo samorządów terytorialnych w Republice Czeskiej [Influence of European Charter of Local Self–Government on the legislation of territorial self-government in the Czech Republic], s. 119–130;
Jacek Krawczyk: Rola Rządowego Centrum Legislacji w procesie tworzenia rządowych projektów aktów prawnych [The role of the Government Legislative Centre in the process of creating governmental drafts of legal acts], s. 131–140;
Waldemar J. Wołpiuk: Ustawa o lobbingu i perspektywy jej realizacji [The act on lobbying activities and the perspectives of its realisation], s. 141–166.

brak książki w sprzedaży
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
SP_3_2006_calosc
 12.30 zł  
Jaskiernia_sp3_06
 4.31 zł  
Szymanek_sp3_06
 4.31 zł  
Grospic_sp3_06
 4.31 zł  
Poplawska_sp3_06
 4.31 zł  
Nikodym_sp3_06
 4.31 zł  
Lauda_sp3_06
 4.31 zł  
Krawczyk_sp3_06
 4.31 zł  
Wolpiuk_sp3_06
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 0039-3312
liczba stron: 160
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2006
uwagi: prof. Andrzej Bierć – red. naczelny, periodyk redagowany wraz z Instytutem Nauk Prawnych PAN


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f