2016 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA NR 4 (39) tom 11
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Profesor Andrzej Szmajke – wspomnienie [Professor Andrzej Szmajke – in memoriam], s. 386–387.

Artykuły [Articles]
Michał Parzuchowski, Konrad Bocian, Bogdan Wojciszke: Od skrajności do codzienności: współczesna psychologia ocen moralnych [From extreme to mundane: Modern psychology of moral judgments], doi 10.7366/1896180020163901, s. 388–398;
Anna Szuster, Alicja Gniewek, Agnieszka Wojnarowska: Przyjmowanie perspektywy społecznej: o egzocentryzmie i empatii jako dyspozycyjnych przejawach procesu i ich związkach ze spostrzeganiem innych [Perspective taking: On exocentrism and empathy as dispositional manifestation of the proces and their relationships with perception of others], doi 10.7366/1896180020163902, s. 399–413;
Agata Gąsiorowska: Psychologiczne znaczenie pieniędzy a makiawelizm [The psychological meaning of money and Machiavellianism], doi 10.7366/1896180020163903, s. 414–425;
Amadeusz Citlak: O empirycznym wykorzystaniu teorii kratyzmu Władysława Witwickiego [Władysław Witwicki’s pursuit of kratyzm theory: The problem of empirical application], doi 10.7366/1896180020163904, s. 426–439;
Julia Zając, Bogdan Wojciszke: W poszukiwaniu substytutu fizycznej obecności człowieka: wpływ wirtualnego asystenta na skuteczność wykonania zadań [In search of the substitute of human physical presence: The influence of virtual assistant on task performance], doi 10.7366/1896180020163905, s. 440–457;
Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska: W statystycznym matriksie: kontrowersje wokół testowania istotności hipotezy zerowej (null hypothesis significance testing, NHST) oraz p-wartości [In the statistical matrix: Null hypothesis significance testing and p-value controversies], doi 10.7366/1896180020163906, s. 458–473.

Metody [Methods]
Mirosław Kofta, Wiktor Soral, Zuzanna Kwiatkowska, Sylwia Kapusta, Małgorzata Mikołajczak: Skala preferencji tradycyjnej vs. nowoczesnej roli kobiety w społeczeństwie: konstrukcja i walidacja [Preference of Traditional vs. Modern Role of a Women in the Society Scale: Construction and validation], doi 10.7366/1896180020163907, s. 474–488;
Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska: Polska adaptacja Kwestionariusza kodów moralnych (MFQ-PL) [The Polish adaptation of Moral Foundation Questionnaire (MFQ-PL)], doi 10.7366/1896180020163908, s. 489–508;
Hanna Brycz, Roman Konarski: Narzędzie do pomiaru metapoznawczego Ja: MJ-24 [Instrument for measuring Metacognitive Self: MCSQ-24], doi 10.7366/1896180020163909, s. 509–526.

 


21.00
18.90 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
PS_4_2016_calosc
 12.30 zł  
MParzuchowski_i_in_ps4_16
 4.31 zł  
ASzuster_i_in_ps4_16
 4.31 zł  
AGasiorowska_ps4_16
 4.31 zł  
ACitlak_ps4_16
 4.31 zł  
JZajac_BWojciszke_ps4_16
 4.31 zł  
LJarmakowskaKostrzanowska_ps4_16
 4.31 zł  
MKofta_i_in_ps4_16
 4.31 zł  
TJarmakowski_LJarmakowska_ps4_16
 4.31 zł  
HBrycz_RKonarski_ps4_16
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: A-4
ISSN: 1896-1800
liczba stron: 158
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2017
uwagi: prof. dr hab. Maria Lewicka – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Polskim Stowarzyszeniem Psychologii Społecznejpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f