2014 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 2 (56)
Uwaga! Do kupiena także w PDFie

W numerze [Contents]

ARTYKUŁY [Articles]
Maciej Smętkowski: Źródła wzrostu gospodarczego w regionach krajów Europy Środkowo-Wschodniej – dezagregacja strukturalna [Sources of economic growth in CEEC regions – a structural disaggregation], s. 5–27;
Dominika Wojtowicz: Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim [The impact of EU funds on tourism development in the warmińsko-mazurskie voivodeship], s. 28–51;
Tomasz Kupiec: Użyteczność ewaluacji jako narzędzia zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi [The usability of evaluation as a tool for managing regional operational programmes], s. 52–67;
Jan Maciej Chmielewski, Agnieszka Turek, Agnieszka Kardaś: Tendencje rozwoju pasma północnego obszaru metropolitalnego Warszawy [Development trends of the northern part of the Warsaw metropolitan area], s. 68–94;
Krzysztof Błażejczyk, Anna Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Jakub Szmyd: Zmiany zagospodarowania Warszawy według… Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich możliwy wpływ na warunki mikroklimatyczne i jakość życia mieszkańców  [Changes in the spatial organization of Warsaw and their possible influence on microclimatic conditions and quality of life of urban citizens], s. 95–118;
Rafał Warżała: Cykle koniunkturalne na rynku pracy Warmii i Mazur  [Business cycle fluctuations on the labour market in the Warmia and Mazury region], s. 119–136.

RECENZJE [Book reviews]
Roman Szul: Marek Barwiński, 2013, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, s. 137–136;
Roman Szul: Andrzej Rykała, 2011, Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, s. 139–145.

I


21.00
18.90 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
MSmetkowski_sril2_14
 4.31 zł  
DWojtowicz_sril2_14
 4.31 zł  
TKupiec_sril2_14
 4.31 zł  
JMChmielewski_etal_sril2_14
 4.31 zł  
KBlazejczyk_etal__sril2_14
 4.31 zł  
RWarzala_sril2_14
 4.31 zł  
RSzul1_sril2_14
 4.31 zł  
RSzul2_sril2_14
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 1509-4995
liczba stron: 145
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2014
uwagi: prof. Grzegorz Gorzelak – redaktor naczelny periodyk redagowany wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (BZ WBK)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f