2013 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA NR 3 (26), tom 8
UWAGA! Do kupienia także w PDFie
Numer specjalny: BLIŻEJ EMOCJI [Special issue: CLOSER TO EMOTIONS]
Redaktorzy tomu: Agata Błachnio i Aneta Przepiórka [Editors: Agata Błachnio and Aneta Przepiórka]

W numerze [Contents]
Agata Błachnio, Aneta Przepiórka:  Coraz bliżej emocji. Słowo wstępne [Editorial: Closer to emotions], s. 247–250;
Kamil Imbir, Maria Jarymowicz: Dyfuzyjny wpływ emocji (automatycznych vs. refleksyjnych) na formułowanie sądów [Diffusiveness of emotions (of automatic vs. reflective origin) as bases of judgments], s. 251–261;
Wojciech Błaszczak: Huśtawka emocjonalna: konsekwencje afektywne wzbudzania emocji o kontrastowych znakach [Emotional see-saw: Affective consequences of inducing emotions opposite in valence], s. 262–276;
Kuba Kryś, Bogdan Wojciszke:  Analiza wybranych zmian w funkcjonowaniu społecznym osób rozbawionych [Analysis of selected changes in the social functioning of amused individuals], s. 277–289;
Dorota Jasielska, Maria Jarymowicz: Emocje pozytywne o genezie refleksyjnej i ich subiektywne znaczenie a poczucie szczęścia [Subjective meaning of reflective positive emotions and feeling of happiness], s. 290–301;
Barnaba Danieluk: Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie [How many selves is in the self-conscious emotions? Commitment of the self and shame, guilt and embarrassment], s. 302–322;
Łukasz Baka, Romuald Derbis: Emocje i kontrola w pracy jako regulatory związku stresory w pracy – zachowania nieproduktywne. Empiryczna weryfikacja modelu stresory – emocje [ Emotions, job control and effects of job stressors on counterproductive work behaviors], s. 323 –334;
Aneta Przepiórka, Agata Błachnio:   Analiza zależności między zachowaniami kierowców a samooceną i regulacją nastrojuThe exploration of the relationship between driving behavior, self-esteem and mood regulation], s. 335–345;
Maria Finogenow: Poczucie koherencji a satysfakcja z życia i dobrostan emocjonalny osób w wieku emerytalnym [Sense of coherence, life satisfaction and emotional well-being in retirement age], s. 346–358.
 
 
 

 


21.00
18.90 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
PS_3_2013_caly
 12.30 zł  
ABlachnio_APrzepiorka_ps3_13
 4.31 zł  
KImbir_MJarymowicz_ps3_13
 4.31 zł  
WBlaszczak_ps3_13
 4.31 zł  
KKrys_BWojciszke_ps3_13
 4.31 zł  
DJasielska_MJarymowicz_ps3_13
 4.31 zł  
BDanieluk_ps3_13
 4.31 zł  
LBaka_RDerbis_ps3_13
 4.31 zł  
APrzepiorka_ABlachnio_ps3_13
 4.31 zł  
MFinogenow_ps3_13
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: A-4
ISSN: 1896-1800
liczba stron: 120
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2013
uwagi: prof. Maria Lewicka – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Polskim Stowarzyszeniem Psychologii Społecznejpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (BZ WBK)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f