2013 STRUDIA REGIONALNE I LOKALNE, nr 2 (52)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie
W numerze [Contents]

Paweł Swianiewicz: Konkurencja o środki unijne w opiniach polityków i pracowników samorządowych [Competing for EU funds – the opinions of politicians and local government officials], s. 5–31;
Anna Weszczak, Aneta Staszek: The structural and geographical analysis of occupational diseases in Poland in the years 2003–2010  [Analiza strukturalno-geograficzna występowania chorób zawodowych w Polsce w latach 2003–2010], s. 32–45;
Piotr Dawidko: Ścieżki rozwojowe miast monozakładowych 20 lat po transformacji ustrojowej na przykładzie Stalowej Woli i Tarnobrzega  [Development paths of Polish factory towns 20 years after the political transformation (on the examples of Stalowa Wola and Tarnobrzeg)], s. 46–61;
Anna Kołomycew, Agnieszka Pawłowska: Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim  [Intersectoral partnerships in the development of rural areas – the case of Local Action Groups in the Podkarpackie voivodeship], s. 62–80;
Janusz Heller, Eliza Farelnik: Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce  [Finances and economic independence versus the political system of local government in Poland], s. 81–94;
Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki: Rozpoznanie typów strategii rozwojowych gmin z wykorzystaniem wielokryterialnych metod podejmowania decyzji  [Multi-criteria decision-making as a tool for distinguishing types of developmental strategies in communes], s. 95–110;
Sprawozdania [Raports]
Ruta Śpiewak: Sprawozdanie z konferencji „Drobne gospodarstwa – wielki problem” zorganizowanej 11 marca 2013 roku, w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, s. 111–113;

Recenzje [Book Reviews]
Janusz T. Hryniewicz: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, s. 114–119;
Maciej J. Nowak: Małgorzata Czornik (red.), Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, s. 120–123.

 


21.00
18.90 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
SRiL2_2013_caly
 12.30 zł  
PSwianiewicz_sril2_2013
 4.31 zł  
AWeszczak_AStaszek_sril2_2013
 4.31 zł  
PDawidko_sril2_2013
 4.31 zł  
AKolomycew_APawlowska_sril2_2013
 4.31 zł  
JHeller_EFarelnik_sril2_2013
 4.31 zł  
ALuczak_FWysocki_sril2_2013
 4.31 zł  
RSpiewak_sril2_2013
 4.31 zł  
JTHryniewicz_sril2_2013
 4.31 zł  
MJNowak_sril2_2013
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISBN: 1509-4995
liczba stron: 125
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2013
uwagi: prof. Grzegorz Gorzelak – redaktor naczelny
periodyk redagowany wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UWpowrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (BZ WBK)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f